RMK avab uue Eestit läbiva 600-kilomeetrise matkatee haru 26.06

RMK avab augustis Eesti 100. sünnipäeva tähistamiseks RMK matkatee kolmanda Eestit läbiva 608-kilomeetrise haru, mis ühendab omavahel Lääne- ja Kirde-Eesti.
RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo sõnul ühendati töö käigus olemasolevad matka- ja õpperajad ning rajati uusi lõike. “Rada algab Matsalu rahvuspargi külastuskeskusest Penijõel, läbib viis maakonda, 39 kaitseala ning ühe rahvuspargi ja lõpeb Peipsi järve ääres Kauksis,” rääkis Rammo.

Uuele matkatee harule jäävad Läänemaal Kasari jõe luhad ja endisaegne Virtsu viinud raudtee tamm. Edasi möödub rada Varbola Jaanilinnast, Kõnnu järvest, Paunküla mägedest ning Aegviidu metsadest, kus kohtuvad kõik kolm üleriigilist matkateed.

Aegviidult kulgeb tee edasi Tapa külje alla, jõuab Neerutini, läbib Porkuni ja Tudu metsad ning Sirtsi soost mööda Kiviõlisse ja Püssi. Rada kulgeb edasi läbi Aidu karjääri ja Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi mere äärde, piki põhjarannikut Toila pargini ja sealt läbi Voka Sillamäele ning Sinimägede lahingupaikadeni. Edasi läbi Sirgala ja Viivikonna Kurtna järvede Kuremäe kloostrini. Rada lõpeb Peipsi põhjarannikul Kauksis RMK külastuskeskuse õuel.

Marge Rammo sõnul oli uuel läänest kirdesse suunduval Penijõe–Aegviidu–Kauksi matkatee harul juba olemas 26 lõkketegemise ja telkimise võimalust ning lisaks rajas RMK 19 uut juurde.

Rada on tähistatud kilomeetripostide ja suunavate viitadega. Täpseid rajakaarte ja -legende saab RMK külastuskeskustest.

Lisaks uue matkatee avamisele tähistab RMK Eesti sajandat sünnipäeva 6. – 25. augustini toimuva suure ühismatkaga, millest saab osa võtta kuni 650 inimest ning kokku läbitakse Eesti kuuest eri nurgast algavatel matkatrassidel 1800 kilomeetrit.

Matkad on jagatud etappideks, mille algus- ja lõpp-punktides saab matkaga liituda ja lahkuda. Liituda võib ka üheks või mitmeks etapiks. Juhendatavad matkarühmad alustavad liikumist matkateede otspunktidest Kauksist, Ähijärvelt, Penijõelt, Perakülast, Iklast ja Oandult ning kohtuvad 25. augustil matkapealinnas Aegviidus, kus peetakse lõpupidu.

Gruppe juhivad kogenud matkajuhid, teel tutvutakse ajalooliste lugude ja loodusväärtustega ning toimuvad ka õhtused lõkkeloengud. RMK suurel ühismatkal osalemiseks on vajalik eelnev registreerumine, mis on avatud 30. juunini.

RMK kolme Eestit läbiva matkatee haru ääres on kokku kaardistatud 100 huvitavat ja olulist lugu, mis Eesti Vabariigi 100 aasta jooksul neis paigus aset on leidnud. Lisaks valmib "RMK 100" äpp, mis hakkab sisaldama kogu informatsiooni matkateel matkamise ja kultuuriobjektide kohta, aga ka erinevaid mänge.

Lisaks uuele Penijõe–Aegviidu–Kauksi harule on matkateel veel kaks haru: 2012. aastal avatud 375-kilomeetrine Oandu-Aegviidu-Ikla ja 815 kilomeetrine Peraküla–Aegviidu–Ähijärve matkarada.

Täpsem info RMK matkatee ning ja suurele ühismatkamisele registreerimise kohta leiab siit: http://rmk100.ee

Lisainfo:

Marge Rammo
RMK külastuskorraldusosakonna juhataja
Mob: 5137035
E-post: marge.rammo@rmk.ee