RMK metsaviktoriinist võttis osa 5250 õpilast 14.05

RMK interaktiivsest viktoriinist võttis kokku osa 471 klassi 150 koolist üle Eesti, tulemuse sai kirja 5250 õpilast. Enim elevust tekitas „Tões ja õiguses“ viidatud rehapulkade valmistamise materjal, millele internetiallikates ühest vastust ei leidunud.

18. korda toimunud RMK metsaviktoriin on mõeldud abiks õpetajale loodusainete õpetamisel ja selle käigus uuritakse looduse aasta tegijaid mullast aasta liblikani ja samblast aasta loomani.

„Viimastel aastatel on küsimused koostatud selliselt, et need seoksid loodus- ja kirjandusteadmisi,“ rääkis RMK Põhja-Eesti teabejuht Tiina Neljandik. „Tänavu oli nooremal vanuserühmal vaja vastus leida Kunksmoori lugudest ja sellega tulid nad ilusti toime,“ tõi Neljandik näite.

„Vanemale vanuserühmale oli aga Tammsaare „Tõest ja õigusest“ pärit lõik rehapulkade valmistamisest soo peal kasvavast sajakoorsest keeruline ja keeruline just seetõttu, et paljud, kes internetist vastust otsides kiiresti leidsid vasteks kikkapuu, ei leidnud sellist varianti vastusevariantide seast,“ tõi Neljandik teise näite. Nimelt on kikkapuule sajakoorse nimi hiljem külge hakanud ja ajast aega on sajakoorseks nimetatud hoopis kuslapuud, mis oli ka õige vastus. „Kikkapuu kasvab meil looduslikult ainult Koiva puisniidul, nii et Vargamäel ei saadud sellest küll kuidagi rehapulki teha. See küsimus aitas ehk mõista, et ka internetiallikatesse peab kriitiliselt suhtuma ja informatsiooni otsides loogikat ning arutlusoskust kasutama,“ loodab Neljandik.

Keerulised olid veel näiteks küsimused, kus tuli põlispuu liik foto järgi ära tunda. Fotol oli Meriküla mänd, aga kuna mändi on harjutud nägema sirge ja sihvakana, pakuti vastuseks kõikvõimalikke teisi puuliike. Samuti pakuti kopra rahvapäraseks nimetuseks „kaber“, mis tähendas vanasti hoopis metskitse. Noorema rühma vastajad pakkusid, et harvester teeb ära kümne inimese töö, kuigi õiges vastus oli 80. Rohkesti oli ka õigeid vastuseid, mille üle korraldajatel on väga hea meel.

Metsaviktoriinil osaletakse klasside kaupa. Selleks, et klassi tulemus arvesse läheks, peab vastama vähemalt 75% õpilastest. Neil õpilastel, kes said palju punkte, kuid klasside edetabelist selle nõude täitmata jätmise tõttu välja jäid, ei maksa kurvastada – igaüks näeb oma tulemusi üldtabelist ikka. Kindlasti hindavad õpetajad nende häid õpioskusi ja teadmiste omandamise tahet.

Parimad klassid saavad auhinnaks loodusõppeprogrammi RMK looduskeskustes. Auhinna juurde kuulub ka bussikompensatsioon programmile sõiduks. Viktoriini tulemustega saab tutvuda siin.

Infot RMK külastuskeskuste, üle kogu Eesti korraldatavate loodusretkede ja sündmuste, mitmesuguste metsahüvede, metsatööde ja metsa eluringi kohta leiab veebilehtedelt loodusegakoos.ee ja rmk.ee/eluring.