RMK pakutavaid looduspuhkuse võimalusi kasutati mullu rekordilised 2,7 miljonit korda 14.02

Erinevaid Riigimetsa Majandamise Keskuse pakutavaid puhke- ja kaitsealadel liikumise võimalusi kasutati möödunud aastal 2,7 miljonil korral, mida on 300 000 võrra rohkem kui aasta varem.

RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo sõnul on nii suur külastuste arvu tõus tavapäratu, varasemalt on aasta-aastalt lisandud uusi külastusi 100 000 võrra.  

“Inimesed tõi loodusesse imeline suvi, Eesti Vabariigi juubeliaasta ning sellega seotud erinevad üritused – juubelimatkade sari aga ka näiteks mullu augustis esmakordselt tähistatud Eesti Looduse päev. Eriline panus oli kindlasti RMK matkatee kolmanda haru valmimisel ja suurel ühismatkal,” rääkis Rammo.  

Suurte üritustega seoses pani RMK palju rõhku ka looduses liikumise võimaluste parandamisele. Kokku oli 2018. aastal töös 36 objekti, millest valmis 14. Päris uued objektid – peatuskohad ja lõkkeplatsid – lisandusid matkatee uue Penijõe – Aegviidu – Kauksi haru äärde, kuid valmis ka mitu rekonstrueerimisel olnud objekti, mis kõik pakuvad häid võimalusi puhkamiseks ja loodust tundma õppimiseks. Nende seas Selisoo ja Kurtna matkarajad koos lõkkekohtadega, Emajõe, Luhasoo ja Riisa õpperajad, Pühajärve ja Murrumetsa loodusrajad, Seljamäe õppematkarada koos lõkkekohaga, Elistvere loomapargi hundiaed ning Riisa, Majakivi ja Iisaku vaatetornid.  

Samuti valmis täies ulatuses Mandri-Eestit kattev kolmest harust koosnev matkatee võrgustik, mis kulgeb kokku üle 1800 kilomeetril Perakülast Ähijärvele, Penijõelt Kauksi ja Oandult Iklasse ning on tähistatud 100 metsa- ja kultuuriloolise faktiga.  

Lõpule jõudis Soome-Eesti ühisprojekt „Lights On!“, mille raames toimusid rekonstrueerimistööd Keila-Joa pargis, Neeruti linnamäel ning Lõhavere ja Varbola linnustel. Projekti raames avati ajalooliste vaatamisväärsuste vaateid ja parandati ligipääsetavust, et pakkuda külastajatele paremat kogemust ja arendada uusi turismitooteid- ja teenuseid koostöös kohalike ettevõtjatega.  

Loodusteadlikkust ja –hoidlikkust juurutavaid programme korraldas RMK kokku üle 2000, millest võttis osa pea 43 000 huvilist. Erinevatel info-, õppe- ja matkapäevadel ning teemaõhtutel osales 270 000 inimest. RMK teabepunktid üle Eesti jagasid infot ja nõu metsapuhkuse ja looduses liikumise võimaluste kohta 96 000 korral.

Looduses liikumise ja loodushariduse edendamiseks kulus 2018. aastal kokku 6,4 miljonit eurot, millest 1,6 miljonit kaeti erinevate puhkemajandustegevustega teenitud tulude ning Euroopa Liidu sihtfinantseeringutega. 

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligi 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.