Riigimetsa lisandus mullu üle 300 km uusi metsateid  12.02

Riigimetsa Majandamise Keskus rekonstrueeris olemasolevaid ja ehitas uusi metsateid 2019. aastal kokku 328 kilomeetri ulatuses.
Korras ja kvaliteetsed metsateed on vajalikud eelkõige selleks, et metsamaterjali oleks võimalik metsast välja vedada pinnast kahjustamata iga ilmaga, mis on praeguste soojade talvedega eriti oluline. Samuti lihtsustavad need looduskaitsetööde tegemist, kergendavad metsatulekahjude kustutamist ning muudavad mugavamaks looduses liikumise.  

„Mullu toimusid suuremad tööd Pärnu maakonnas, kuhu rajati uusi teid 61 km. Pärnumaale järgnesid Rapla (53 km), Ida-Viru (39 km) ja Tartu (36 km) maakonnad. Lisaks metsateede rekonstrueerimisele ja ehitamisele tegeleb RMK ka nende hooldamisega. Selleks tehakse iga aasta teede kevadist ja sügisest hööveldamist, teekatte materjali uuendamist, teeäärte niitmist ja elumajade juures ka tolmutõrjet,“ selgitas Margus Reimann, RMK metsaparandustalituse juhataja.  

Teede ehitusse panustas RMK mullu 13,8 miljonit eurot ja hooldusesse 5,3 miljonit eurot. Tänavu on metsateede rekonstrueerimiseks ja ehitamiseks planeeritud kokku 10 miljonit eurot, mille eest ehitatakse 200 km uusi metsateid. RMK omab kokku ligi 9500 km metsateid. 

Lisaks rekonstrueerib RMK olemasolevaid maaparandussüsteeme. Kuivendussüsteeme on RMK maadel 500 095 hektarit ja neid enam juurde ei rajata, küll aga tuleb olemasolevaid hooldada ja rekonstrueerida. 2019. aastal tehti töid 20 000 hektaril 6,8 miljoni euro eest. Suuremad tööd toimusid Rapla, Tartu ja Ida-Viru maakondades. Lisaks tehti juba rekonstrueeritud objektidel hooldustöid 0,73 miljoni euro eest. Tänavu on planeeritud maaparandussüsteemide rekonstrueerimiseks 5 miljonit eurot ning nende hoolduseks 1,2 miljonit eurot.  

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust. RMK hoole all on ligi 30% Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. 

Lisainfo:
Margus Reimann
RMK metsaparandustalituse juhataja
e-post: margus.reimann@rmk.ee
telefon: 502 1510