RMK nõukogu teeb ettepaneku kanda riigieelarvesse üle 35 miljoni euro 13.03

RMK nõukogu kinnitas 2019. aasta auditeeritud majandusaasta aruande, mille kohaselt ulatus RMK möödunud aasta käive 218,7 miljoni (2018. aastal 209,1 miljonit) ja ärikasum 75,6 miljoni (2018. aastal 88,9 miljonit) euroni. Nõukogu tegi ettepaneku maksta dividendidena riigieelarvesse 35,64 miljonit eurot ehk ligi pool möödunud aasta kasumist.

Lõviosa tuludest teenis RMK puidu müügist. Puidu müügihind püsis kõrgena eelmise aasta esimese poolaasta lõpuni, mistõttu on RMK-l mullusest aastast korralik ärikasum. 2019. aastal ulatus puidumüügi maht 3,9 miljoni kuupmeetrini. Müüdud puit jagunes järgmiselt: palk 47%, paberipuit 33%, küttepuit 16% ja hakkpuit 5%.

RMK nõukogu esimees Marku Lambi sõnul hindas nõukogu RMK 2019. aasta majandustulemusi väga heaks, mille kinnituseks on eelarves planeeritust pea kaks korda suurema kasumi teenimine. „Dividendide maksmise ettepanekut tehes rõhutasid kõik nõukogu liikmed üksmeelselt, et riigieelarve kohustuste täitmise kõrval on sama oluline teenitud rahast teine pool metsa tagasi panna, et ka tulevikus oleks võimalik tulukalt majandada,“ lisas Marku Lamp nõukogu otsust kommenteerides.

„Ülejäänud ärikasumi osas plaanib RMK teha 28,5 miljoni euro eest investeeringuid metsataimekasvatusse, teedesse ja kuivendussüsteemidesse. Samuti ostab RMK erametsaomanikelt 5 miljoni euro ulatuses looduskaitsealuseid maid, kus haruldaste loodusväärtuste hoidmiseks on majandustegevus piiratud,“ lisas Aigar Kallas, RMK juhatuse esimees.

Eelmise aasta teises pooles langes puidu müügihind Kesk-Euroopat laastava kuusekooreüraski ulatuslike kahjude ja sellest tuleneva puidu pakkumise kasvu tõttu kümnendiku võrreldes 2018. aastaga. Edaspidiseks prognoositakse puiduturul hindade stabiliseerumist: praeguste prognooside kohaselt on 2020. aasta käive 177,1 miljonit eurot ning ärikasumit plaanitakse teenida 25,2 miljoni euro ulatuses.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusteadlikkust.

Lisainfo:
Marku Lamp
RMK nõukogu esimees
e-post: marku.lamp@envir.ee

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataka
e-post: sille.ader@rmk.ee
telefon: +372 5666 5896