RMK otsib unikaalsete poollooduslike koosluste hooldamiseks rentnikke 17.03

RMK annab ka tänavu riigimaal kasutusse poollooduslike kooslustega maatükke, mis vajavad eripalgelisi taastamis- ja hooldustöid, et säilitada Eesti pärandkooslustele omane liigirikkus.

„Poollooduslikud kooslused, mida tihti nimetatakse ka pärandkooslusteks, väärivad taastamist ja järjepidevat hooldamist nii oma kauni ilme kui ka tähelepanuväärselt kõrge liigirikkuse tõttu,“ ütles RMK looduskaitseosakonna spetsialist Saima Uusma. Näiteks võib leida hooldatud puisniidu ühelt ruutmeetrilt üle 50 erineva liigi soontaimi.

RMK hallataval riigimaal leidub poollooduslikke kooslusi 33 700 hektaril, millest ettevõtjatele on antud kasutamiseks 24 074 hektarit riigimaad.

„Pärandkoosluste niitmine ja loomadega karjatamine on vajalik selleks, et need alad kinni ei kasvaks. Poollooduslikke kooslusi kasutusse andes hoiame lisaks kaunitele maastikele ja liigirikkusele ka maapiirkondades elavaid inimesi, pakkudes neile võimalust oma majandustegevuse mitmekesistamiseks,“ selgitas Uusma.

Esimene valikpakkumine sisaldab maatükke kokku üle 800 hektari. Kõige rohkem antakse sel aastal kasutusse ranna- ja luhaniite, aga ka näiteks 28 hektarit puisniite ja -karjamaid. Suurim rendile pakutav maatükk on ligi 50 hektarit ning asub Tartumaal Alam-Pedja looduskaitsealal, väikseim maatükk on aga 0,02 hektari suurune laid Hiiu maakonnas. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 25.03.2020 kell 11.00. Lisaks toimub teine valikpakkumine aprillis.

Maade kasutusse andmisel eelistatakse rentnikke, kes on ka varem sama maatükki hooldanud. Teises järjekorras antakse eelis maatükiga külgneva maa kasutajatele. Kuna poollooduslike koosluste hooldamine ei ole tavapärane majandustegevus, siis maade kasutusse andmisel turuhinnast lähtuvat alghinda ei määrata.

Koroonaviirusest põhjustatud eriolukorra tõttu on RMK kontorid avalikkusele suletud, seega tuleb pakkumised saata posti teel. Kõik uued ja senised poollooduslike koosluste hooldajad on oodatud oma huvist märku andma selleks loodud kaardirakenduse kaudu, mis on leitav RMK kodulehelt http://maaoksjon.maaamet.ee/rmk/loginid.php

Täpsema info valikpakkumiste toimumise, tingimuste ja maatükkide kohta leiab RMK kodulehelt. 

Lisainfo:
Saima Uusma
RMK looduskaitseosakonna spetsialist
e-post: saima.uusma@rmk.ee
telefon: +372 5099 538

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
e-post: sille.ader@rmk.ee
telefon: +372 5666 5896