RMK teadusnõukogu ootab uurimisteemade ettepanekuid  02.03

RMK teadusnõukogu ootab kuni 13. märtsini ettepanekuid säästva metsandusega seotud teemade kohta, mida lisada prioriteetsete uurimisvaldkondade loetellu. Uus taotlusvoor kuulutatakse välja märtsi lõpus.

Teadlastest ja RMK töötajatest koosnev RMK teadusnõukogu vaatab iga taotlusvooru eel üle RMK rahastatavate rakendusuuringute teemavaldkonnad.

„Metsade säästev majandamine hõlmab endas väga erinevaid tahke ja uurimisvaldkondi. Oleme avatud kõikidele ettepanekutele, mis aitavad kaasa nii metsade uuendamisele kui ka loodusväärtuste hoidmisele ning seeläbi edendavad metsade säästvat majandamist Eestis,“ selgitab RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson.

RMK teadusnõukogu valib välja kümme teemavaldkonda, mille täpsemaks uurimiseks märtsi lõpus avatavas taotlusvoorus ideid oodatakse. Senistest teemadest on aktuaalsed näiteks metsade häiringurežiim muutuva kliima tingimustes, lehtpuupuistute tootlikkus ja elurikkus, metsakasvatuslike tegevuste efektiivsuse ja riskide hindamine, kultiveerimismaterjali parendamine, kaitstavate alade ökoloogiline funktsionaalsus, keskkonnasäästlikud metsakaitseviisid ja invasiivsete võõrliikide mõju Eesti metsadele. RMK teadusnõukogu teeb enne uue taotlusvooru väljakuulutamist ka ise ettepanekuid prioriteetsete teemavaldkondade lisamiseks.  

Soovitatava uurimisteema lühikirjeldus tuleks saata hiljemalt 13. märtsiks 2020 aadressile teadus@rmk.ee, vajaliku vormi selleks leiab aadressil rmk.ee/teadus.  

Prioriteetsete uurimisteemade lõplik nimekiri koos võimalike laekunud täiendusettepanekutega kinnitatakse 30. märtsiks, mil kuulutatakse välja seitsmes RMK teadusuuringute taotlusvoor. Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill.

RMK alustas sihipärase teadustegevuse toetamisega aastal 2008. Tänaseks on rahastatud 17 rakendusuuringut kogusummas üle kahe miljoni euro. RMK teadusnõukokku kuuluvad Tartu Ülikoolist Jaan Liira, Krista Lõhmus ja Ülo Mander, Eesti Maaülikoolist Hardi Tullus, Kalev Jõgiste ja Kalev Sepp ning RMK-st Aigar Kallas ja Kristjan Tõnisson.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK juhatuse liige
e-post: kristjan.tonisson@rmk.ee
telefon: +372 5691 8728