RMK andis preemia magistritööle, mis uuris juurepessu tõrjet 21.06

RMK andis täna Eesti Maaülikooli lõpuaktusel Viljar Veevälile üle parima metsanduse eriala magistritöö preemia.

Preemia suurus on 700 eurot ning sellega tunnustab RMK Veevälja magistritööd „Potentsiaalselt antagonistlike seente testimine juurepessu tõrjel“. Veevälja tööd juhendasid Eesti Maaülikooli teadur Tiia Drenkhan ning professor Rein Drenkhan.

„Hoolimata sellest, et juurepessu tõrjeks on Eestis juba aastaid kasutatud hiidkooriku (Phlebiopsis gigantea) eostest valmistatud preparaati Rotstop, selgus Viljar Veeväli magistritööst, et Eestis kasvava hiidkooriku tüvedel on juurepessu suhtes mitu korda tõhusam pärssiv mõju kui praegu kasutataval preparaadil,“ selgitab RMK juhatuse liige Kristjan Tõnisson Veevälja magistritöö olulisust.

Tõnisson märkis, et juurepess on oluline metsakahjustaja, kelle põhjustatud kahju suuruseks Euroopas on hinnatud 790 miljonit eurot aastas. Eestis kahjustab juurepess nii harilikku kuuske kui ka harilikku mändi.

RMK otsustas Veeväljale preemia anda eelkõige kahel põhjusel.
Esiteks seetõttu, et tema tööl on suur rakenduslik tähtsus. „Juurepess on kahtlemata üks Eesti okaspuumetsade põhilisi kahjustajaid ning Veevälja töös on välja toodud teaduslikult tõestatud rakendusvõimalused juurepessu tõhusamaks tõrjeks,“ selgitas Tõnisson.

Samuti toetab Veevälja töö kliimamuutustega kohanemist.

„Tööl on potentsiaali parandada okaspuu puidu kvaliteeti ja suurendada mädanikuvaba puidu väljatulekut metsa raiel,“ tõdes Tõnisson.

Juurepessust kahjustamata metsa süsinikuvaru on suurem ja kahjustamata puidust saab valmistada pika kasutuseaga puittooteid - mõlemad aspektid on olulised kliimamuutuste leevendamisel.
RMK annab parimale metsanduslikule magistritööle preemia traditsiooniliselt igal kevadel.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK juhatuse liige
kristjan.tonisson@rmk.ee
5691 8728

Kristiina Viiron
RMK kommunikatsioonispetsialist
kristiina.viiron@rmk.ee
5199 1549