RMK ei ole ühtki vääriselupaika raiunud, vaid kümne aasta jooksul vääriselupaiku rohkem kui kahekordistanud 16.02

RMK kommentaarid vastuseks ELFi pressiteatele „Raport: riigimetsas on raiutud kümne aastaga 5700 ha kaardistamata vääriselupaiku“

RMK metsakorraldusosakonna juhataja Veiko Eltermann: „Leidsime ELFi tehtud analüüsi kaardistamata vääriselupaikadest täna meedia vahendusel loetud ELFi pressiteatest, mistõttu meil pole olnud võimalik väiteid mainitud 5700-l hektaril asuvast potentsiaalsest, ent kontrollimata vääriselupaigast, kontrollida. Küll aga saan kinnitada, et RMK ei ole ühtki vääriselupaika raiunud ega raiu ka edaspidi. Vastupidi, viimase kümne aastaga on riigimetsas asuvate vääriselupaikade pindala, kus metsa ei majandata, kasvanud 2,5 korda.“

Kui 31.12.2010 seisuga oli RMK hallatavate maade rangelt kaitstavate metsade pindala 136 627 hektarit, sh vääriselupaikade pindala 10 950 ha, siis 15.02.2021 seisuga on rangelt kaitstavate metsade pindala kasvanud juba 317 217 hektarini. Seega majandustegevusest väljas olevate riigimetsade, kus raiet ei tehta, pindala on suurenenud kümne aasta jooksul rohkem kui 2 korda, 180 590 hektari võrra! Sealhulgas vääriselupaikade pindala on kümne aasta jooksul kasvanud ligi 2,5 korda, so 15 146 hektari võrra ehk nüüdseks on riigimetsas juba 26 096 hektarit vääriselupaiku.

„Isegi siis, kui ELFi analüüsis toodud number 5700 ha kaardistamata vääriselupaiga kohta oleks tõene, oleks see arv marginaalne võrreldes samal perioodil kaitse alla võetud metsadega, sh avastatud ja kaitse alla võetud VEP-idega, kus metsa ei majandata. Meie jaoks on iga vääriselupaik oluline, mistõttu kinnitame, et RMK ei ole mitte ühtki vääriselupaika raiunud ega raiu neid ka edaspidi,“ lausus Veiko Eltermann.

2019. aasta alguses võttis RMK valikukriteeriumite alusel vabatahtlikult ja omaalgatuslikult ajutise kaitse alla 55 000 ha küpset majandatavat metsa, mis moodustas ca 1/3 kõigi uuendusraie kriteeriumitele vastavate majandatavate küpsete metsade pindalast. Ajutise kaitse alla võtmise eesmärgiks oli teha neil aladel vääriselupaikade inventuur. Tänaseks on inventuur tehtud 28 613 hektaril, millest vääriselupaikadeks on välja valitud ja registrisse kantud 3242 ha. Inventuuri läbinud ja vääriselupaikadeks mittevalitud metsades jätkub tavapärane seadusest tulenev tegevus. Inventuuri veel läbimata eelvaliku metsad on samuti jätkuvalt ajutise kaitse all kuni inventuuri läbimiseni ehk neis metsamajandamist ei toimu.

Lisainfo:
Veiko Eltermann
RMK metsakorrraldusosakonna juhataja
veiko.eltermann@rmk.ee

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
sille.ader@rmk.ee
5666 5896