RMK katsetab Häädemeestel koostöös teadlastega valikraiet 05.02

Täna otsustasid Häädemeeste valla, Eesti Maaülikooli ja RMK esindajad ühisel kohtumisel, et RMK katsetab koostöös Eesti Maaülikooliga teadusprojekti raames Ikla-Häädemeeste luitemännikute valikraiega majandamise võimalusi. Tööd on vastavuses Häädemeeste kehtiva üldplaneeringuga ja loodetakse teha tänavu varakevadel.

„Läbi aegade on valikraiet küll kiidetud, küll laidetud. Osalemine valikraiet uurivas teadusprojektis on RMK-le oluline, sest tahame teada, milline on peale valikraiet uue metsa väljakasvatamise tulemus erinevalt kujunenud puistutes,“ ütles RMK peametsaülem Andres Sepp.

Sepa sõnul on RMK jaoks oluline, et kui raiega tuuakse metsast välja väärtuslik puit, tuleb kindlustada võimalus samaväärse männimetsa uue metsapõlvkonna tekkeks. „Eesti riigimetsade majandamine peab olema teaduspõhine. Praegu puuduvad meil valikraiete osas laiemad kogemused, vastavad katsealad ning teadustulemused,“ lausus Sepp.

„Kuna valikraiet on Eestis äärmiselt vähe kasutatud ning uuritud, siis Eesti Maaülikool koostöös RMK-ga püüab seda lünka täita mahuka teadusprojekti raames. Et saadavad teadustulemused oleks Eesti tingimustes võimalikult suure üldistusvõimega, siis rajatakse valikraie katsealad nii Kagu-Eesti palu- ja laanemetsadesse kui ka Edela-Eesti luitemännikutesse,“ ütles akadeemik, Eesti Maaülikooli metsanduse professor Veiko Uri ja lisas, et uuringu peamiseks eesmärgiks on hinnata valikraie mõju metsade süsinikusidumisele, samuti selle majanduslikke aspekte.

Valikraie katsealadena soovitakse kasutada Kabli ja Ikla vahelisel alal vana Riia maantee ääres paiknevat viit metsaeraldist, kokku ligi 8 hektaril. See tähendab, et raiutakse vaid osa puudest ja peale raietöid aidatakse kaasa uue männimetsa tekkele. Need katsealad paiknevad lähestikku metsaga, kus läinud aasta lõpus tehti aegjärkne raie. Aastate jooksul saab näha, kas ja milline on vahe kahe majandamisviisi uuenemises, süsinikusidumises ja majanduslikes aspektides.

Häädemeeste vallavanem Karel Tölp ütles, et teadusprojektis osalemiseks vajaminevate valikraiete jaoks anti valla nõusolek põhjusel, et inimeste soov on säilitada piirkonnas ilusad elujõulised männimetsad, kuidas seda aga teha, mitte ainult arvamise, vaid teaduslike faktide najal, on üldplaneeringu koostamise kontekstis oluline info.

Valikraiet uuritakse teadusprojekti „Valikraiete mõju metsaökosüsteemi süsinikubilansile ja majanduslikud aspektid“ raames.

Lisainfo:
Heiki Ärm
RMK Pärnumaa metsaülem
heiki.arm@rmk.ee
+372 503 1423

Veiko Uri
akadeemik, Eesti Maaülikooli metsanduse professor
veiko.uri@emu.ee
+372 508 3809

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
sille.ader@rmk.ee
+372 5666 5896