RMK nõukogu valis uueks esimeheks Randel Läntsi ja aseesimeheks Hardi Tulluse 25.05

Täna kogunenud RMK nõukogu valis uueks esimeheks ettevõtja Randel Läntsi ja aseesimeheks Eesti Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia professori Hardi Tulluse. Lisaks otsustas nõukogu teha ettepaneku maksta dividendidena riigieelarvesse 33 miljonit 440 000 eurot vastavalt 2021.-2025. aasta riigieelarve strateegiale.

„Ühiskonna ootused RMK-le on viimase 5-6 aastaga muutunud, mistõttu meil on kohustus neile ootustele vastata nii metsamajandamisel kui ka suhtlemisel kohalike inimestega. Esimehena pean oluliseks, et riigitulundusasutusena oleks RMK avatud ja koostööle orienteeritud ning siinjuures tuleb kindlasti pöörata tähelepanu kohalike kaasamiseks kodulähedaste metsade majandamisel,“ tutvustas lähiaja plaane RMK nõukogu äsjavalitud esimees Randel Länts.

RMK nõukogusse kuuluvad lisaks mainitud esimeestele Riigikogu otsusega nimetatud Yoko Alender ja Mihhail Korb, Keskkonnaministeeriumi esindaja Margit Martinson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja Ando Leppiman, Rahandusministeeriumi esindaja Merike Saks ning keskkonnaministri ettepanekul nimetatud asjatundjad Ülo Needo ja Mihkel Undrest.

RMK hoole all on ligi 30% kogu Eestimaast, seal asub 47% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusteadlikkust.

Lisainfo:
Randel Länts
RMK nõukogu esimees
randel.l2nts@gmail.com
+372 508 4537

Sille Ader
RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja
sille.ader@rmk.ee
+372 5666 5896