RMK rajas Soomaa luhtadele senisest paremad ligipääsud 27.09

RMK ehitas tänavu suvel Soomaale kaks silda ja mitmeid teid, et pääseks hõlpsamini luhtasid niitma ja loomi karjatama.

Lagunemise äärel olnud Räksi sild Soomaa piiril on nüüdseks täielikult renoveeritud. „Silla kandvad osad on nagu varasemaltki tehtud betoonist ning silla tekk on kombineeritud puidust ja metallist, et oleks vastupidavam,“ põhjendas RMK looduskaitsespetsialist Priit Voolaid, miks ei ehitatud uue silla tekki üksnes puidust nagu varem. „Arvestatud on ka, et üleujutused silda ei lõhuks.“
Räksi sild Soomaa piiril on nüüdseks täielikult renoveeritud.

Üle Halliste jõe silla ja mööda rekonstrueeritud Halliste teed pääseb paremini poollooduslikke kooslusi hooldama ehk karjatama või niitma – jõe vasakul kaldal on 110 hektarit luhtasid. Ühtlasi vähendab uus sild mitme majapidamise jalavaeva, sest neil pole enam tarvis üle jõe pääsemiseks suurt ringi teha.

Päris uus sild ehitati Soomaal üle Lemmjõe, sest seni kasutuses olnud kerge metallkonstruktsiooniga purre oli amortiseerunud ja seda ei saanud niitmistehnika ja heinakoormaga enam ohutult ületada. Lisaks kindlustati juurdepääsutrassi 143 meetri pikkusel teelõigul ja rajati üks truup. Tööd tehti eelkõige eesmärgiga parandada seniseid juurdepääse poollooduslikele kooslustele, kokku 36 hektarile – nii neile, mida praegu juba niidetakse, kui ka neile, mida oleks vaja taastada, et saaks neid hooldusse võtta.

„Taastamistööde korraldamiseks on samuti vaja senisest kindlamat jõeületust,“ märkis Voolaid. Uue Lemmjõe silla läheduses asub ka RMK Mulgi heinamaa puhkekoht ning sillaga seotud mahasõidu laienemisega on külastajatel nüüdsest paremad võimalused autode parkimiseks.

Päris uus sild ehitati Soomaal üle Lemmjõe

Lisaks ehitati Kuusekäära luhale ülepääs ja Osjule luhatee, millega paranes niitmistehnikaga ligipääs Raudna jõe luhtadele (kokku 46 ha), kus on sageli liigvett ning hooldustööd pole seetõttu just kergete kilda kuulunud. „Kui niidukiga veel pääses luhale ligi, siis heina pallitamine ja transport on keeruline olnud,“ märkis Priit Voolaid.

Räksi silla ja Halliste tee rekonstrueerimine läks maksma 176 209 eurot, ehitaja on osaühing Nordpont. Lemmjõe silla ja Mulgi heinamaa ligipääsude rajamise maksumus on 239 923 eurot, ehitajaks osaühing Nurme Teedeehitus. Kuusekäära luha ülepääsude ja Osju luhatee maksid 90 515 eurot, ehitajaks on osaühing O.K. Veod. Töid rahastas 85% protsendi ulatuses Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

30. septembril on kõiki objekte võimalik Soomaal koos RMK ja ehitusfirmade esindajatega külastada. Plaanis on alustada Kuusekäära luha ülepääsude ja Osju luhateega (kohtumispaik Tohvri küla bussipeatuses) kell 9.45, kust suundutakse edasi objektidele. Ringreis lõppeb Räksi sillal kell 13.00.

Sel aastal ehitab RMK kokku ligi 270 km ulatuses metsateid erinevate kasutajate jaoks. RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimanni sõnul rajatakse metsas puhkajatele teid ja parklakohti, looduskaitse korraldamiseks teid ja sildu ning metsamajandamiseks teid ja kraave. Kokku panustab RMK sel aastal teede ehitusse 15,3 miljonit eurot. Suuremad tee ehitusmahud on Ida-Virumaal (64 km), Viljandimaal (47 km) ja Läänemaal (39 km).

Lisainfo:
Priit Voolaid
RMK looduskaitsespetsialist
+372 5681 0925
priit.voolaid@rmk.ee

Margus Reimann
RMK metsaparandustalituse juhataja
+372 502 1510
margus.reimann@rmk.ee