Ligi 40 loodusretke pakub augustis võimalust Eestimaa kauneid paiku avastada 01.08

Eesti looduse päeva tähistamiseks korraldab riigimetsa majandamise keskus (RMK) alates 12. augustist terve nädala jooksul ligi 40 retke, et tutvustada huvilistele Eestimaa kauneid paiku ja loodusväärtusi.

Retked toimuvad ajavahemikul 12.–19. august ning neil kõigil saavad huvilised tasuta osaleda. Oodatud on nii kohalikud elanikud kui ka puhkust veetvad siseturistid, ent piiratud kohtade arvu tõttu on vajalik registreeruda retkede lehel.

Retkedel saab tutvuda soo- ja niidukoosluste taastamisega, külastada kala- ja ebapärlikarbikasvatust, tutvuda elupaikade taastamisega jõgedel, osaleda koos kalateadlasega katsepüügil või matkata „Viimse reliikvia“ radadel. Retkede mitmekülgses valikus on ka mõned õhtu- ja öömatkad.

Looduskaitsetöödest riigimaadel moodustavadki kõige mahukama osa sooelupaikade, niitude ja karjamaade taastamised. Viimastel aastatel on RMK senisest rohkem keskendunud ka siseveekogudele ning on alustanud näiteks kalade ja muu vee-elustiku liikumist takistavate inimtekkeliste paisude eemaldamisega.

“Teeme looduskaitsetöid ikka selleks, et säilitada või parandada Eestile omaste koosluste ja liikide seisundit. Retked koos juhendajaga on suurepärane võimalus oma silmaga näha ja kõrvaga kuulda, mida meie loodusväärtuste seisundi parandamiseks on tehtud,” märkis RMK juhatuse liige, looduskaitse valdkonda juhtiv Kristjan Tõnisson.

Eesti looduse päeva tähistamine on seotud Eesti esimese looduskaitseala, Vaika linnukaitseala sünnikuupäevaga 14. augustil 1910. RMK eestvedamisel on Eesti looduse päeva tähistatud alates 2018. aastast.

Eesti looduse päevale pühendatud loodusretkede nädala lõpetab tänavu Lahemaa rahvuspargis Tsitre telkimisalal toimuv Tsitre ValgeÖÖ. Üles pannakse 25 valgustaiest, mis jutustavad lugusid inimese ja looduse vahelisest haprast tasakaalust.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste looduskoosluste hoidja ja majandaja. RMK kasvatab riigimetsa, kaitseb loodus- ja kultuuriväärtusi, loob looduses liikumise võimalusi, edendab loodusteadlikkust ja teenib riigile metsa majandades tulu.

RMK on Eesti suurim looduskaitsetööde tegija ja kalavarude taastaja. Looduskaitsetööd läksid 2022. aastal maksma 4,8 miljonit eurot.

Eesti looduse päeva retkede ajakava:

Harjumaa
14.08 - Visja madalsoo ja Übina allikasoo taastamine
14.08 - Viru raba uuest vaatenurgast läbi kliimamuutuste prisma
14.08 - Pirita Iru linnamäe niidud
16.08 - Hara soo - loodus õpetab
16.08 - Ebapärlikarbi läbipõimunud elu
17.08 - Kõnnu Suursoo taastamine

Hiiumaa
17.08 - Õngu raba taastamine

Ida-Virumaa
13.08 - Matk Kauksi oja loodusrajal
16.08 - Puhatu järve paisutamise valud ja võlud

Järvamaa
12.08 - "ÖÖ täis salapära" Kodru rabas

Läänemaa
14.08-17.08 - erinevad tegevused Nõva külastuskeskuses
18.08 - Õhtumatk "Loomad Eesti pärimuses"
19.08 - Jänese matk

Lääne-Virumaa
12.08 - Tunnetusmatk
15.08 - Põlula veealune maailm
18.08 - Mustoja jõgi - paisud vs jõgede taastamine

Põlvamaa
13.08 - Matk "Viimse reliikvia" radadel
14.08 - Arramäe jääksoo taastamine
17.08 - Saesaare paisjärve võlud ja valud

Pärnumaa
16.08 - Nigula raba
16.08 - Nedrema puisniidud
18.08 - Linnunimega taimed meie looduses
19.08 - Üle luite rappa

Raplamaa
15.08 - Põlliku jääksoo taastamine
16.08 - Vana-Vigala park ja Hirvepark - hooldatavast pargist vääriselupaigani

Saaremaa
14.08 - Koigi raba veerežiimi taastamine
16.08 - Võrsna puisniidud
18.08 - Vilsandi rahvuspargi külastuskeskus
19.08 - Meretagune maa, Vilsandi kivistised ja karrid

Tartumaa
16.08 - Kargoja-Kõrgeperve kuivendus vs looduskaitse - head ja vead
17.08 - Raadi niidukoosluste taastamine

Valgamaa
17.08 - Helme paisu likvideerimine

Viljandimaa
13.08 - Ruunaraipe luidetel

Võrumaa
12.08 - Inimene ja tema tegemised läbi aegade Karula küngastel, järvedel ning metsades
15.08 - Ess-soo jääksoo taastamine
16.08 - Tinaliiva liiviku taastamine
17.08 - Hämarikuretk Pähni metsaõpperajal