RMK kandis dividendidena riigikassasse 88 miljonit eurot 20.03

RMK nõukogu kinnitas 15. märtsi istungil RMK 2022. aasta majandusaasta aruande. RMK möödunud aasta käive oli 302,3 miljonit ja ärikasum 152,6 miljonit eurot. RMK kandis ärikasumist riigikassasse kokku 88 miljonit eurot, millest 73,7 miljonit olid dividendid ja 14,3 miljonit dividendidelt arvestatud tulumaks.

RMK käibest moodustas traditsiooniliselt suurima osa puidu müük – kokku 299,6 miljonit eurot. Käive kasvas peamiselt kõrge puiduhinna tõttu. Kui 2021. aastal maksis puidu kuupmeeter keskmiselt 57,1 eurot, siis eelmisel aastal 80 eurot. RMK müüs eelmisel aastal 3,75 miljonit kuupmeetrit puitu. Müüdud puidust moodustas 47% palk, 30% paberipuit ja 23% läks energiatootmisse küttepuidu või hakkpuiduna.

RMK nõukogu esimees Randel Läntsi sõnul oli puiduturg eelmisel aastal kõikuv, kuid kokkuvõttes kujunesid hinnad väga heaks.

Puidu kokkuvedu metsas. Foto: Kaupo Kikkas

„2022. aasta teise poole kõrgema puiduhinna põhjuseks olid paraku ka geopoliitilised sündmused Euroopas, mistõttu tekkis puidu defitsiit ja kasvas vajadus kodumaise puidu järgi. Tänan kõiki RMK inimesi, kes keerulistes oludes suutsid teha väga hea tulemuse ning tegelevad igapäevaselt Eesti metsa mõistliku majandamise ja looduse hoidmisega,“ märkis Länts.

Lisaks dividendimaksele riigikassasse investeeris RMK puidu müügist teenitud raha Eesti metsade järjepidevuse jätkamisse. 56 miljonit eurot investeeriti riigimetsa uuendamisse ja hooldustöödesse, metsateede ehitusse ja hooldusse, metsakülastuste korraldusse ja loodusharidusse ning looduskaitsetöödesse. RMK on juba aastaid Eesti suurim looduskaitsetööde tegija.

Kinnitatud majandusaasta aruande ja 2023. aasta kasumieelarvega saab tutvuda RMK kodulehel.

Lisainfo:
Kristiina Viiron
RMK kommunikatsioonispetsialist
kristiina.viiron@rmk.ee
tel 5199 1549