RMK peatab lageraied Nursipalu aladel  27.01

Tänasel RMK ja Keskkonnaministeeriumi kohtumisel andis RMK ülevaate oma senistest tegevustest Nursipalus. Kohtumisel teavitas RMK juhatuse esimees Mikk Marran minister Madis Kallast otsusest lõpetada lageraied planeeritava polügooni sisse jäävatel aladel ning peatada kõik metsamajandustööd planeeritaval Nursipalu harjutusvälja puhveraladel.

RMK juhatuse esimees Mikk Marrani sõnul on riigimets ja riigikaitse olnud omavahel tihedalt seotud ning riigimetsa majandajana soovib RMK igati aidata kaasa riigikaitse edendamisele.

„Otsustasime, et kuni ei ole täpsustunud Nursipalu harjutusvälja vajadused, siis RMK peatab lageraied planeeritavatel polügooni aladel. Ennetavalt peatame ka kõik metsamajandustööd planeeritaval puhveralal, et aidata kaasa Kaitseministeeriumi soovitud ligi 500-meetrise puhverala loomisele. RMK ja Kaitseministeeriumi vahel on aastaid olnud hea koostöö ja olen kindel, et see jätkub ka edaspidi,“ sõnas Marran.

Keskkonnaminister Madis Kallas oli RMK-ga ühel meelel, et oluline on praegu olukorda rahustada ning osaliselt peatada sealsed käimasolevad tööd. "Leppisime ka kaitseministriga omavahel kokku, et tihendame kahe valitsemisala koostööd seoses Nursipaluga, et kõik küsimused ja mured saaks järgmistel etappidel varakult ja ennetavalt läbi räägitud," lisas Kallas.

Taustainfo Nursipalu metsadest:
RMK on majandanud Nursipalus metsi nagu kõiki teisi majandusmetsi Eestis. Nursipalu aladel kasvav mets on istutatud 50-60 aastat tagasi pärast nõukogude armee tehtud lageraiet. Nüüdseks on sellest sirgunud ühtlase vanusega keskealine männik. RMK jätkab Nursipalus harvendusraiete tegemist, et tagada metsa edasist kasvamist. Harvendusraie käigus saavad elujõulisemad puud kasvamiseks rohkem vajalikku valgust ja toitaineid.

Lisainfo:
Triin Küttim
RMK strateegilise kommunikatsiooni nõunik
+372 50 63238
triin.kyttim@rmk.ee