RMK soovib võtta enda hoole alla Viidumäe keskuse ekspositsiooni Saaremaal 07.09

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) tegi keskkonnaametile ettepaneku võtta Saaremaal enda hoole alla Viidumäe keskuse looduskaitseala kaitseväärtusi tutvustava ekspositsiooni, ent hoonele soovitab RMK leida uue peremehe.

RMK juhatuse liikme Kristjan Tõnissoni sõnul on keskkonnaamet teinud väga head tööd, muutes Viidumäe looduskaitseala ekspositsiooni aastaringselt külastajatele kättesaadavaks. „RMK on valmis ekspositsiooni enda hoole alla võtma ja tagama, et looduskaitseala väärtusi tutvustav infoallikas oleks ka edaspidi külastajatele kättesaadav.“

„Leiame võimaluse kolida ekspositsioon õpperadadele lähemale. Kaalume eraldi varjualuse või muu lahenduse rajamist, et senisest rohkem külastajaid saaksid võimaluse kaitseala väärtustega tutvuda,“ märkis Tõnisson.

„Viidumäe keskuse kinnistu kohta tegime keskkonnaametile ettepaneku otsida siiski uus peremees, kes leiaks sellele sobiva otstarbe ning hoolitseks praegu veel heas seisus hoonete eest aastaringselt,“ selgitas Tõnisson.

Viidumäe hoonetes on kokku 460 ruutmeetrit pinda, millest keskuse hoone on 160 ruutmeetrit ja saunamaja koos keskkonnahariduse õppeklassiga 177 ruutmeetrit. Külastajatele ööpäevaringselt kättesaadav ekspositsiooniala on 44 ruutmeetrit.

Hoonete kasutus on olnud ajas vähenev. 2021. aastal kasutas keskust 232 inimest ja 2022. aastal 172 inimest. Keskkonnahariduslikel eesmärkidel peatus Viidumäe keskuses 2021. aastal 94 inimest, 2022. aastal 38 inimest. Viimastel aastatel ei ole keskuse hooned olnud alaliselt mehitatud.

RMK hinnangul on hoonest tähtsamad Viidumäe looduskaitseala loodusväärtused. RMK pakub loodusharidust ja teavitab külastajaid Vilsandi rahvuspargi külastuskeskuses Loona mõisas, mis asub vaid 8 kilomeetri kaugusel Viidumäest.

Viidumäe keskuse hooned ei ole RMK hinnangul seetõttu otseselt vajalikud kaitseala loodusväärtuste tutvustamiseks ja loodusteadlikkuse edendamiseks. Looduses liikumiseks vajalik külastustaristu on Viidumäe looduskaitsealal olemas ja RMK jätkab selle korrashoidu ja arendamist. Kahe lähestikku asuva külastuskeskuse käigushoidmine ei oleks RMK hinnangul lihtsalt kuluefektiivne ega põhjendatud.

RMK haldab Viidumäe looduskaitsealal asuvaid Viidumäe (1,6 km), Audaku (2,8 km) ja Allikasoo (2,8 km) õpperadasid ja Rauna vaatetorni (kõrgus merepinnast 54 m). Rauna vaatetorn rekonstrueeriti 2022. aastal ja käesoleval aastal algavad Audaku õpperaja rekonstrueerimistööd. Viimastel aastatel on looduskaitseala matkaradasid ja vaatetorni külastanud keskmiselt 4000 külastajat aastas, mis näitab, et kaitseala külastamise vastu on huvi olemas.

Selleks, et säilitada looduskaitseala matkaradade takistamatu kasutus ja hooldamine ka edaspidi, on RMK teinud keskkonnaametile ettepaneku vormistada radade aluse maa osas volitatud asutuseks RMK.

Keskkonnaamet pöördus 10. augustil RMK poole palvega kaaluda Saaremaal Viidumäe looduskaitsealal asuva kinnistu koos hoonetega perspektiivikust RMK ülesannete täitmisel, et säilitada looduskaitselise, kulutuuriloolise ja loodusharidusliku funktsiooni avalik kasutus.

Lisainfo:
Priit Luts
RMK meediasuhete juht
+372 5233014