Algas RMK metsaviktoriin! 19.03

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kutsub kõiki Eesti koolide õpilasi osalema metsaviktoriinis, mis pakub võimalust mitmekesistada loodusõpet ning arendada uusi õpioskusi. Juba 23. korda toimuv viktoriin kestab kuni 16. aprillini ja osaleda saavad igas vanuses klasside õpilased.

Metsaviktoriini korraldaja, RMK Oandu külastuskeskuse teabejuhi Tiina Neljandiku sõnul on metsaviktoriin õpilastele suurepärane võimalus panna proovile oma senised loodusalased teadmised ning õppida juurde palju uut. „Soovime viktoriiniga innustada noori loodust paremini mõistma ja avastama selle mitmekesisust,“ ütles ta.

Viktoriini küsimused hõlmavad laias spektris teemasid, alustades metsast ja metsandusest ning lõpetades looduskaitse, loodusradade, rebase toidulaua ja kooreüraski elukommetega. „Lisaks saavad tähelepanu aasta loom ja seen, aasta puu, sammal ja orhidee,“ vihjas Tiina Neljandik.

Küsimusi on kahes raskusastmes: 1.- 4. ja 5.-12. klassile. Viktoriinis osalemine toimub klasside kaupa, kuid iga õpilane vastab iseseisvalt.

Viktoriinikeskkonda saab siseneda mitu korda, kui kohe vastust ei tea, on võimalik uurida abimaterjale või suhelda õpetajate ning kaasõpilastega. „Kindlasti kasutatakse tänapäeval vastuste otsimisel palju interneti abi ja see on igati mõistetav, kuid sealjuures tasub jääda allikakriitiliseks ja veenduda, et leitud info on tõene," rõhutas Neljandik.

Vastates tasub tähele panna, et õiged võivad olla mitu vastusevarianti, kuna ka loodus on keerukas ja mitmekesine. Veel soovitab korraldaja viktoriinis osalejatel alati küsimus rahulikult läbi lugeda.

Viktoriini võitjad selgitatakse välja kolmes vanuseklassis: 1.-4. klass, 5.-9. klass ja 10.-12. klass. Iga vanuserühma parimad klassid saavad auhinnaks loodusõppeprogrammi RMK külastuskeskuses, millele lisandub osaline bussisõidu kompensatsioon. Lisaks tunnustatakse parimate klasside juhendajaid auhindadega.

Viktoriin on vastajatele avatud 16. aprillini. Kuigi vastata saavad vaid osalevad õpilased, on küsimustega võimalik tutvuda kõigil huvilistel.

Rohkem infot metsaviktoriini osalemistingimuste ja auhindade kohta leiab veebilehelt: https://loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin

2023. aastal võttis metsaviktoriinist osa 986 klassist 239 koolist üle Eesti. Tulemuse sai kirja 10 780 õpilast.