Pirita jõeoru kuivanud ohtlikud jalakad eemaldatakse 16.01

Riigimetsa Majandamise Keskus teeb veebruarikuus Pirita jõeoru maastikukaitsealal Kalmuse ja Kõrkja teel kuivanud ja kuivavate jalakate raiet. Lisaks eemaldatakse hooldatavatelt pärandniitudelt tormiheite ja -murru puid.

Tarvilikud tööd on keskkonnaametiga kooskõlastatud. Alles jäetakse need kuivanud puud, mis ei ole otseselt kellegi ohuks ja mis aitavad elustikupuudena kaasa elurikkusele.

RMK looduskaitsespetsialist Triin Leetmaa sõnul põhjustab puude kuivamist ehk jalakasurma seenhaigus, mida on viimase kümnekonna aasta jooksul täheldatud levimas ka Eestis. „Haigus on siia mujalt maailmast jõudnud nakatunud puidu ja jalakaistikute sisseveoga. Haiguskoldeid on tuvastatud üle Eesti, sealhulgas mitmes piirkonnas Tallinnas.“

Kuivanud jalakad

Ka Pirital on mitu kohta, kus surnud jalakate eemaldamisest pääsu pole. Raiumisele lähevad eelkõige hukkunud jalakad, mis jäävad teede äärde ja võivad murduda tee peale ning ohustada inimesi ja nende vara.

„Näiteks peame eemaldama surnud jalakad Kalmuse tee äärest, kus asuvad eramud ja puud on murdumise korral otseseks ohuks,“ kinnitas Leetmaa.

Kokku võetakse Kalmuse tee äärest maha 12 jalakat, mis eelnevalt märgistatakse oranži värviga. Maharaiutud puutüved ja oksad veetakse ära. Tööperiood on lühike ning kui kõik kulgeb plaanipäraselt, peaks selleks Leetmaa sõnul kuluma ainult üks täistööpäev.

„Selle aja jooksul võib ohutuse huvides olla teatud hetkedel ligipääs Kalmuse tänaval liikumiseks peatatud või piiratud, aga tegu on lühiajalise olukorraga,“ lubas looduskaitsespetsialist.

Asemele uued puud
Raiutud surnud jalakate asemele istutab RMK juba kevadel uued noored puud. „Jalakasurma laialdase leviku tõttu eelistame seekord muud laialehelist puuliiki, sobivad on näiteks pärn või tamm,“ ütles Triin Leetmaa.

Ka Kõrkja tee läheduses võetakse maha kuus jalakat.

Osa juba kuivanud jalakaid jääb elustikupuudeks neile liikidele, kes vajavad elupaigana surnud ja kõdunevat puitu. Triin Leetmaa sõnul oskavad sellisest elukeskkonnast lugu pidada samblad, samblikud, mitmed putukad.

Pärast raiet puutüved ja oksad hakitakse. Puudest jäävad kännud freesitakse maapinnaga tasaseks ning kaetakse mullaga. Tööd toimuvad veebruaris.

Lisaks jalakate eemaldamisele koristab RMK Pirita jõeoru maastikukaitseala pärandniitudel ka tormimurdu. Kokku on plaanis Narva maantee, Kalmuse tee ja Kõrkja tee niitudelt koristada 20 kahjustatud puud, mis takistavad niitude hooldamist.

Brafmanni pargist (Pärnamäe puisniidult) koristatakse 17 tormi kahjustatud puud, samuti koristatakse ära murdunud oksad. Üle 30 sentimeetrise läbimõõduga puutüved jäävad alale elustikupuudeks, neil eemaldatakse vaid ala niitmist segavad oksad ja ladvaosa.

Kuivanud jalakate ja tormimurru raie kohta tekkinud täiendavatele küsimustele annavad vastuseid RMK looduskaitsespetsialist Triin Leetmaa (+372 5263676) ja tööjuht Harti Paimets (+372 5036358).