Kõrgendatud avaliku huviga projektid

Lehele lisatakse RMK külastuskorraldusosakonna tellimusel valmivad potentsiaalselt avalikkusele huvi pakkuvate projektide materjalid eelprojekti staadiumis. Lisaküsimuste korral võtta ühendust iga projekti juures esitatud kontaktisikuga.