Külastaja- ja külastusseire

Kiire elutempo suurendab lõõgastumise vajadust, see omakorda suurendab looduses liikujate hulka. Külastajate seire kinnitab, et RMK majandatavate kaitse- ja puhkealade külastus kasvab ning kahe viimase RMKs läbi viidud külastajauuringu tulemused näitavad, et tähtsamad puhkusemotiivid loodusesse minekul on ilusad maastikud, looduse tunnetamine, viibimine mürast ja saastest eemal, meelerahu saavutamine ja stressi maandamine.
Puhkamiseks ja looduses liikumiseks kasutatava looduskeskkonna seisundi säilitamiseks, kuid seejuures puhkajatele positiivsete elamuste kindlustamiseks on oluline süsteemse ja järjepideva seire- ja uuringusüsteemi olemasolu. Käesolevale lehele on tutvumiseks koondatud vastavasisuliste seirete ja uuringute materjale.

Külastaja- ja külastusseire üldmaterjalid:
Planeerimine, külastuse mõjud ja meetmed negatiivsete mõjude ennetamiseks
Puhke- ja kaitsealade külastatavus, külastaja ja külastus

RMK külastajauuringu 2021 materjalid
RMK külastajauuringu aruande kokkuvõte
RMK külastajauuringu 2021 puhke- ja kaitsealade aruanded
RMK Sagadi metsakeskuse 2021 külastajauuringu aruanne

Tellitud uuringute materjalid:
RMK puhkealade tuntus ja külastatavus
Marjade ja seente korjamine
Puhkealade sotsiaalne taluvus
RMK puhke- ja kaitsealade külastatavuse uuring 2020
RMK puhke- ja kaitsealade külastatavuse uuring 2022
RMK puhke- ja kaitsealade külastatavuse uuring 2023