Puiduturustamine 

RMK on Eesti suurim puidumüüja. Organisatsiooni olulisteks töödeks ja tuluallikateks on erinevad raied ja nendest saadava puidu müük. Ühiskonnas suureneb samas nõudlus metsaga seotud avalike teenuste järele. Et nõudlusele vastata, loob RMK uusi tooteid ja teenuseid, mida pakkuda – nt küttepuud, energiapuit, jõulukuused. Kõik tooted ja teenused peavad baseeruma riigimetsast saadavatele hüvedele ja RMK inimressursi rakendamisele. Turustuse tulemus tervikuna sõltub ressursikasutamise oskusest, samuti kasvuvõimalustest ja nende leidmiseks tehtud pingutustest. Tulemust mõjutavad ka metsatööstuse ja bioenergeetika sektoris toimuvad muudatused.

RMK klientide hulgas valitseb üliterav konkurents. Konkurentsi teravdab raiemahtude vähenemisest tingitud suurenev nõudlus puidu järele. RMK kliendid jagunevad päritolu järgi kohalikul ja võõrkapitalil tegutsevateks ettevõtjateks. Kohaliku taustaga ettevõtjad tegutsevad rohkem nišitoodete arendamise nimel ning ei töötle suuri puidukoguseid. Välisosalusega ettevõtted moodustavad suurema osa esmasest töötlevast tööstusest ning esindavad ka lõviosa ümarpuidu ekspordiga tegelevatest firmadest.

RMK turustab puitu Eestis, kuid suur osa sellest eksporditakse peamiselt Skandinaaviamaadesse. Kohalikul turul on suur nõudlus kõrge väärtusega ja väga madala väärtusega puidu järele. Turgu mõjutavad metsaressursi kasutamist reguleerivad seadusaktid, ilmastikutingimused, väliskaubanduse kokkulepped ja metsatööstuse üldine areng.