RMK töötajate koosseis 2006

RMK töötajate koosseis seisuga 1. jaanuar 2006

Ametikohad kuni 21 21-30 31-40 41-50 51-60 üle 60 Kokku Kokku
  N M N M N M N M N M N M N M N/M
Direktorid, juhatajad, peametsaülemad, metsaülemad 0 0 1 2 5 21 3 35 2 16 0 7 11 81 92
Spetsialistid 0 0 9 39 45 33 66 29 50 18 8 7 178 126 304
Tööjuhid, metsnikud 0 1 6 50 16 77 28 107 20 63 4 21 74 319 393
Töölised 2 0 5 12 23 74 18 117 23 89 9 16 80 310 390
Kokku 2 1 21 103 89 205 115 290 95 186 21 51 343 836 1179