RMK töötajate koosseis 2020

RMK töötajad valdkonniti seisuga 1. jaanuar 2020

Tegevusvaldkond

Juhid

Spetsialistid

Töölised

Kokku

Maakasutus

1

21

0

22

Metsamajandus

10

123

156

289

Metsakorraldus

1

67

0

68

Taimla- ja seemnemajandus

1

12

79

92

Puiduturustus

1

11

0

12

Looduskasutus

5

69

59

133

Administratsioon

9

67

10

86

Kokku

28

370

304

702