RMK töötajate koosseis 2016

RMK töötajad valdkonniti seisuga 1. jaanuar 2016


Juhid
Spetsialistid
Tööjuhid
Töölised
Kokku
Taimla- ja seemnemajanduse tegevusvaldkond1
6
10
36
53
Metsahalduse tegevusvaldkond22
38
87
0
147
Metsamajanduse tegevusvaldkond7
15
103
191
316
Puiduturustuse tegevusvaldkond1
9
2
0
12
Külastuskorraldus ja loodusharidus2
41
43
19
105
Kalakasvatus
1
2
1
4
8
Administratsioon13
56
0
16
85

47
167
246
266
726