RMK töötajate koosseis 2018

RMK töötajad valdkonniti seisuga 1. jaanuar 2018

Tegevusvaldkond

Juhid

Spetsialistid

Tööjuhid

Töölised

Kokku

Maakasutus

1

22

0

0

23

Metsamajandus

8

55

98

143

304

Metsakorraldus

1

70

0

0

71

Taimla- ja seemnemajandus

1

10

11

65

87

Puiduturustus

1

11

0

0

12

Looduskasutus

6

62

28

16

112

Administratsioon

10

63

0

12

85


28

293

137

236

694