RMK töötajate koosseis 2009

RMK töötajate koosseis seisuga 1. jaanuar 2009

Ametikohad kuni 20 21-30 31-40 41-50 51-60 üle 60 Kokku Kokku

N M N M N M N M N M N M N M N+M
Direktorid, juhatajad,
metsaülemad
0 0 0 1 5 11 3 20 2 4 0 0 10 36 46
Spetsialistid 1 0 9 17 24 43 49 27 21 29 3 3 107 119 226
Tööjuhid/metsnikud 0 0 2 31 6 53 9 56 11 35 0 0 28 175 203
Töölised 0 0 7 10 20 49 21 104 31 83 10 26 89 272 361
Kokku 1 0 18 59 55 156 82 207 65 151 13 29 234 602 836