RMK töötajate koosseis 2007

RMK töötajate koosseis seisuga 1. jaanuar 2007

Ametikohad kuni 21 21-30 31-40 41-50 51-60 Üle 60 Kokku Kokku
  N M N M N M N M N M N M N M N/M
Direktorid, juhatajad, peametsaülemad, metsaülemad 0 0 1 3 5 16 3 38 2 14 0 9 11 80 91
Spetsialistid 0 0 10 38 39 37 66 29 53 20 7 8 175 132 307
Tööjuhid, metsnikud 0 0 4 45 16 76 25 97 20 73 4 20 69 311 380
Töölised 3 1 4 5 22 74 17 118 25 82 9 17 80 297 377
Kokku 3 1 19 91 82 203 111 282 100 189 20 54 335 820 1155