RMK külastajauuringu 2021 puhke- ja kaitsealade aruanded

Külastajauuringud viiakse kõikidel aladel läbi üldjuhul samal aastal ja ühtsetel alustel. Kasutatav andmekogumismeetod on kohapeal küsitleja juhendamisel täidetav küsimustik. Kasutatakse juhuslikkuse meetodit. Valimisse kuuluvad 15-aastased ja vanemad külastajad. Kõikidel aladel kasutatakse standardankeeti, kuhu võib lisada alakeskseid küsimusi.
Perioodil 15. juuli 2020 - 15. juuli 2021 korraldati külastajauuring kõikidel RMK poolt hallatavatel looduses liikumise taristuga puhke- ja kaitsealadel, sh kuues rahvuspargis.

Matsalu rahvuspark
Nõva puhkeala
Osmussaare maastikukaitseala
Vormsi maastikukaitseala
Hiiumaa puhkeala
Vilsandi rahvuspark
Saaremaa puhkeala
Kaali meteoriidikraater
Soomaa rahvuspark
Sakala puhkeala
Pärnumaa puhkeala
Haanja-Karula puhkeala
Räpina-Värska puhkeala
Karula rahvuspark
Haanja looduspark
Kiidjärve-Kooraste puhkeala
Otepää looduspark
Alam-Pedja looduskaitseala
Peipsiveere looduskaitseala
Tartu-Jõgeva puhkeala
Elistvere loomapark
Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala
Endla looduskaitseala
Alutaguse rahvuspark
Peipsi põhjaranniku puhkeala
Oru park
Lahemaa rahvuspark
Põhja-Eesti puhkeala
Naissaare looduspark
Tallinna ümbruse puhkeala
Keila-Joa park
Sütiste mets