Orissaare Terviseraja kaasamiskoosolek 08.06.2021

Algus kell 14.00, lõpp kell 15.45

Juhatas: metsaülem Jaan Prants
Protokollis: kaasamisspetsialist Eero Raja
Osalesid: metsakasvatusjuht Priit Kõresaar, praaker Sulev Tänav, metsakasvataja Rainer Roosipuu, terviseraja esindaja

Küsimus: miks on Orissaares raied planeeritud sügiseks?

Jaan Prants vastab, et september on harilikult kõige kuivem kuu ja siis on pinnasekahjustuste oht väiksem.

Priit Kõresaar ja Rainer Roosipuu räägivad, et kuna tegemist on loo kasvukohatüübiga, siis on siin suur sarapuu järelkasv, mistõttu ala vajab tihedamat hooldamist kui teistes kasvukohatüüpides asuvad kultuurid.

Küsimus: kui RMK teostab raie, kas männikärsakas võib tulla ning tekitada kahju kõrval asuvas erametsas?

Sulev Tänav vastab, et kui teha raie sügisel ja oksad ära vedada, siis kärsaka kahjustamise oht langeb, sest männikärsakas tuleb kohale õhus oleva männivaigu lõhna peale. Sügisel raiudes on kevadeks vähem vaigulõhna õhus ning peale okste välja viimist eritavad ainult kännud mingil määral männilõhna.

Küsimus, kas raietööde käigus võivad masinad sattuda terviserajale?

Sulev Tänav selgitab, et üle terviseraja raiemasinad ei sõida.

Küsimus raja äärde jäetava puhvri kohta.

Sulev Tänav vastab, et enne raiet märgitakse QE307 eraldusel 15 20 meetrine puhver, kus raietegevust ei toimu ning puhvri osas jäetakse alles ka alusmets.

Lepiti kokku, et enne puhvri märkimist teatatakse Andla Rüütlile, et koos tähistada puhver.

QE309 eralduste 1 ja 18 juures arutati laoplatsi asukoha üle. Kaaluti kaht varianti:

a) viia materjal ja oksad ca 700 m kaugusele terviseraja äärde ning ladustada sinna, et saaks kasutada väljaveol RMK teed
b) ladustada samasse eralduse nurka, sellisel juhul peab väljaveol kasutama valla hallatavat mustkattega teed

Leiti, et eraldustel 1 ja 18 puudub puhvri järgi vajadus

Küsimus, kas oksad hakitakse kohapeal või viiakse ära?

Sulev Tänav vastab, et hakkur tuleb laoplatsi kohale ning hakib hunniku kohapeal ära.
Lepiti kokku: Sulev Tänav täpsustab, kas valla teed võib kasutada.

OTSUSTATI:

Kõik eelpool kirjeldatud raied teostakse september 2021 ja raielangid uuendatakse 2022 aastal.


RMK Saaremaa metsaülem         Orissaare terviseraja esindaja
Jaan Prants                                   Andla Rüütel