Teated kõrgendatud avaliku huviga alade kohta

Lehelt leiad teated kõrgendatud avaliku huviga ala (KAH-ala) kirjelduse valmimise ja plaanitavate avalike arutelude kohta. Ootame Teie tagasisidet, mille saate edastada vastavas teates esitatud tähtaja jooksul konkreetse piirkonna metsaülemale, kelle kontaktandmed leiate samuti teatest.

Harjumaa

Ida-Virumaa

Järvamaa

Läänemaa

Lääne-Virumaa

Pärnumaa

Põlvamaa

Saaremaa

Tartumaa

Viljandimaa

Valgamaa

rumaa