Teade Kõrgessaare metsatööde plaanide kohta

13. aprill 2021

RMK plaanib Türi Spordiklubide Liidu ja Kõrgessaare Elamuspargi palvel alustada metsatöödega Järvamaal Türi vallas Kõrgessaare ümbruse riigimetsas. Oleme hinnanud, et tegu on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks.

Kirjeldasime ala, mida käsitleme aktiivsemalt kasutatava metsana ja koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Kõrgessaare metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu
Kõrgessaare metsatööde plaanimisel aadressile jarvamaa@rmk.ee 4. maiks 2021. a.

Ettepanekuid ootame eeskätt järgmiste teemade kohta:
1) metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamine (nt jalutamiseks ja sportimiseks kasutatavad rajad),
2) raieala väljanägemine raietööde järel (allesjäävate puude arv ja paiknemine).
3) raiealade sobitamine maastikku,
4) raietöödeks sobiv aeg (kuu, nädalapäev, kellaaeg),
5) raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus (kasvukohale sobilike puude liigid),

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Ettepanekud ja lisainfo:
Peeter Puhke
RMK Järvamaa metsaülem
jarvamaa@rmk.ee
503 8772