Teade Konati puhkekoha riigimetsas plaanitavatele metsatööde plaani valmimisest ja kinnitamisest
28. detsember 2023

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Konati puhkekoha riigimetsa metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Oleme põhjalikult arutanud Konati puhkekoha plaani osavallakogus ja jätnud lähima 5 aasta jooksul ära metsa uuendamiseks vajalikud tööd. Osavallakogul teatas kohalik kogukond mõttest rajada alale õppe-matkarada. Selle rajamise sooviga arvestamiseks koostasime plaani viieks aastaks 2024–2028. Plaanime teha harvendusraied aastal 2024 kokku 4,2 hektaril – selliselt raiutakse mets hõredamaks, et allesjäävatel puudel oleks paremas kasvutingimused, rohkem valgust ja toitaineid. Kinnitatud Konati puhkekoha riigimetsa majandamise plaani aastateks 2024–2028 on avaldatud RMK kodulehel.

Saaremaa Vallavalitsus on 19.12.2023 kirjas metsatööde plaani kooskõlastanud lisamata täiendavaid ettepanekuid.

Jaan Prants
RMK Saaremaa metsaülem
saaremaa@rmk.ee
5053706
***

Teade Konati puhkekoha ümbruse metsatööde kava projekti valmimisest
17. märts 2023

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Konati puhkekoha riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le esitatud ettepanekute eest. Vastavalt koosolekul osalenute soovile muudame kevadeks kunagise matkaraja taas läbitavaks.

Oleme koostanud Konati puhkekoha ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2023-2032. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Ootame koostatud Konati puhkekoha riigimetsade majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile saaremaa@rmk.ee  07. aprill 2023. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Jaan Prants
RMK Saaremaa metsaülem
saaremaa@rmk.ee
5053706


***
Kutse Konati puhkekoha metsatööde arutelule
01.veebruar 2023

Anname teada, et RMK alustab Saaremaal Saaremaa vallas Konati puhkekoha lähistel asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist. Oleme hinnanud, et tegemist on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaselt ning soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida.

Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Konati metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks neil aladel. Arutame, kuidas viia vajalikke töid läbi selliselt, et need metsad oleks ka kaugemas tulevikus kõiki vajadusi rahuldavad - kasvataksid väärtuslikku puitu, seal oleks hea jalutada ja puhata, neis olevad loodus- ja pärandkultuuri väärtused oleks säilinud. Kohtume aruteluks Konati puhkekoha lõkkekohas. 17.veebruaril.2023 kell 16.00.

Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Konati puhkekoha metsatööde plaanimisel aadressile saaremaa@rmk.ee 26.veebruariks 2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Jaan Prants
RMK Saaremaa metsaülem
saaremaa@rmk.ee
505 3706