Teade Saku-Juuliku riigimetsa raieplaanide peatamisest
22. veebruar 2023

RMK on alates eelmise aasta lõpust arutanud vajadust ja selgitanud kohalikule kogukonnale võimalusi teha Sakus Juuliku metsades raiet, et seal saaks hakata kasvama uued kasvukohale sobivad puud. RMK plaanidest ilmus artikkel ka 16. jaanuari Saku vallalehes.  

Kuna tegemist on kõrgendatud huviga alaga ja kohalikele olulise metsaga, arutas RMK seniseid raieplaane jaanuaris juhatuse koosolekul ning otsustas analüüsida võimalikke alternatiive raietööde tegemiseks. Seniks on praegused plaanid peatatud. Võimaliku uue metsatööde plaani koostamise korral kutsub RMK kohaliku kogukonna kindlasti kaasamiskoosolekule, et kõigil oleks võimalik Juuliku metsa asjus kaasa rääkida. RMK hoiab kogukonda oma otsustega kursis.

Jaan Schults
RMK Metsaosakond
Lääne-Harjumaa metsaülem
5282363

Juuliku küla riigimetsa plaanitud raieid tutvustava arutelu kokkuvõte
20. detsember 2023

Käesolevaga edastan Teile 7. detsembril toimunud koosoleku kokkuvõtted.

Üks neist on lühem, üldine kokkuvõte ja teine pikem, mis püüab kirjeldada erinevate osaliste seisukohavõtte.

Dokumendid on kättesaadavad veebilehelt:

https://media.rmk.ee/files/Juuliku_Saku_arutelu_kokkuvote.pdf

https://media.rmk.ee/files/Juuliku_luhikokkuvote.pdfJaan Schults
RMK Metsaosakond
Lääne-Harjumaa metsaülem
5282363

***

Juuliku küla riigimetsas plaanitud raiete tutvustus
23. november 2023

Kutsume Juuliku küla ja Saku aleviku kogukonda ja kohalikku omavalitsust koosolekule, kus RMK tutvustab Juuliku-Saku riigimetsas 2019. aastal kokku lepitud metsatöid.  

Ootame Juuliku metsa kasutajaid ja selle tulevikust huvitatud Saku piirkonna elanikke kohtumisele neljapäeval, 7. detsembril 2023 kell 17.45 Saku Vallavolikogu saali aadressil Saku, Juubelitammede tee 15.

Kohtumisel arutame kohaliku omavalitsuse ja kogukonnaga, kas 2019. aastal kokku lepitud plaan on ajakohane ja kooskõlas Saku valla üldplaneeringuga.

Täpsem info sündmuse ja plaanitavate metsatööde kohta:

RMK Lääne-Harjumaa metsaülem Jaan Schults

laane-harjumaa@rmk.ee  või telefon 528 2363