Kutse Ohtu metsatööde arutelule
06.september 2023

Anname teada, et RMK alustab taas arutelu Lääne-Harju vallas Ohtul Pihu metsa pikaajalise metsatööde plaani koostamiseks. 

Ohtu Pihu metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.  Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos, millisena võiks välja näha mets aastakümnete pärast ning millised on vajalikud tegevused, et sinna jõuda.

Ootame kõiki huvilisi ühisele arutelule Ohtu motoklubi hoone juures 20. septembril 2023 kell 16.00.

Juhul, kui Teil ei ole võimalik sel päeval arutelul osaleda, saatke palun oma ettepanekud aadressile laane-harjumaa@rmk.ee hiljemalt 27. septembriks 2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude Ohtu Pihu metsa käekäigust huvitatud inimesteni, palun levitada teadet kohaliku kogukonna elanike hulgas.

Jaan Schults
RMK Lääne-Harjumaa metsaülem
laane-harjumaa@rmk.ee
528 2363