Teade Gornjaki KAH alal metsatööd plaani projekti valmimisest
15. september 2023

Annan teada, et 25.augustil 2023 toimunud koosoleku ettepanekute alusel on koostatud Gornjak kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaan 2024 – 2033.
Kutsun kohalikku kogukonda, elanikke ja omavalitsust reedel, 29. septembril 2023 algusega kell 16.00 endises kohas Viivikonna asula lähedal Gornjak aiandusühistu juures Aianduse ja Kirsi tänava ristis avalikule koosolekule, kus arutame eelmisest korrast lahtiseks jäänud küsimusi ja tutvustan koostatud metsatööde plaani. Täiendavaid ettepanekuid metsatööde plaanile saab esitada kuni 6. oktoober 2023 aadressil ida-virumaa@rmk.ee. 

Gornjak kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaaniga 2024 – 2033 saab tutvuda RMK kodulehel.

Eelmisel koosolekul ja kirjalikult saabunud küsimustele on vastatud RMK kodulehel. 

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palun levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.
 

Alar Süda
RMK Ida-Virumaa metsaülem
ida-virumaa@rmk.ee
506 1698

***
Kutse kõrgendatud avaliku huviga Gornjak metsaala pikaajalise metsatööde kava koostamise arutelule
11.august 2023

Anname teada, et RMK alustab Ida-Virumaal Narva-Jõesuu linnas Viivikonna lähedal Gornjak aiandusühistu juures asuva kõrgendatud avaliku huviga (edaspidi KAH) riigimetsa pikaajalise metsatööde plaani koostamist. Oleme koos kohaliku omavalitsusega hinnanud, et tegemist on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaselt. Soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida. Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Gornjak KAH metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks sellel alal.

Ootame kõiki huvilisi ühisele arutelule Viivikonna asula lähedal Gornjak aiandusühistu juures Aianduse ja Kirsi tänava ristis 25. augustil 2023 kell 16.00. Juhul, kui Teil ei ole võimalik sel päeval arutelul osaleda, saatke palun oma ettepanekud aadressile ida-virumaa@rmk.ee hiljemalt 03. septembriks 2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt. Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palun levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.


Alar Süda
RMK Ida-Virumaa metsaülem
ida-virumaa@rmk.ee
506 1698