Teade Einbi / Enby küla riigimetsa metsatööde plaani valmimisest ja kinnitamisest 
30. november 2023

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Einbi/Enby küla riigimetsa metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ja kohtumisel esitatud ettepanekute eest.

Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Einbi / Enby küla riigimetsa metsatööde plaani aastateks 2024–2033. Kinnitatud plaan on avaldatud ka RMK kodulehel. Lääne-Nigula Vallavalitsus arutas metsatööde plaani 28.11.2023 istungil ning otsustas kava kooskõlastada tingimusel, et sealt eemaldatakse HS015-23 kavandatud lageraie.


Jürgen Kusmin
RMK Metsaosakond
Läänemaa metsaülem
505 3387
***
Kutse Einbi küla metsatööde plaani tutvustamise avalikule koosolekule

18. september 2023


Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Einbi küla riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Einbi küla riigimetsa tööde plaani projekti aastateks 2024–2033, millega on võimalik tutvuda RMK kodulehel. Täiendavaid ettepanekuid metsatööde plaanile saab esitada kuni 9. oktoobrini 2023 aadressil laanemaa@rmk.ee.

Ootame kohalikku kogukonda, elanikke ja kohalikku omavalitsust metsatööde plaani tutvustamise avalikule koosolekule Noarootsi osavalla keskuses (Pürksi keskus 9) 2. oktoobril kell 17.00.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palun levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Jürgen Kusmin
RMK Metsaosakond
Läänemaa metsaülem
505 3387
***

Kutse Einbi metsatööde arutelule

17. august 2023

Anname teada, et RMK alustab Läänemaal Lääne-Nigula vallas Einbi külas oleva riigimetsa pikaajalise metsatööde kava koostamist. Vastavalt Lääne-Nigula valla üldplaneeringule on tegemist riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alaga ning soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida.

Koostasime sellel alal olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Ala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku omavalitsust ja kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused seal metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks. Arutame, kuidas viia vajalikke töid läbi selliselt, et need metsad rahuldaks ka kaugemas tulevikus kõiki vajadusi – kasvataksid väärtuslikku puitu, seal oleks hea jalutada ning neis olevad loodus- ja kultuuriväärtused oleks säilinud. Kohtume aruteluks Ramsi ja Suur-Einbi teede ning riigimaantee ristmikul 4. septembril 2023 kell 17.00.

Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Einbis metsatööde plaanimisel aadressile laanemaa@rmk.ee 11. septembriks 2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsades on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK neil, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Jürgen Kusmin
RMK Läänemaa metsaülem
laanemaa@rmk.ee
505 3387