Teade Paikuse alevi riigimetsa metsatööde plaani kinnitamisest
06.detsember 2023

Tänan kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke osalemast Paikuse alevi metsade kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani koostamise protsessis.  

Annan teada, et Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) on valmis saanud Paikuse alevi metsade kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani, mis on leitav RMK kodulehelt

Plaani koostamisel oleme vastavalt võimalustele arvestanud esitatud ettepanekutega. RMK kodulehel on võimalik tutvuda kõigi esitatud ettepanekutega ja RMK vastustega ning 05.09.2023 ja 17.10.2023 avalike arutelude kokkuvõtetega. 

Pärnu Linnavalitsus kooskõlastas metsatööde plaani 05.12.2023 kirjaga nr 9-11/8068/2023-3. 

Lisaks teavitame, et vastavalt kohalike elanike ettepanekutele, korraldasime ühise kohtumise Paikuse osavalla ja Keskkonnaameti esindajaga, et hinnata puude ohtlikust Pärnu jõe äärsete radade servas, rangekaitsega aladel (vääriselupaigad). Ühiselt märkisime radadel viibijatele ohtlikud puud ning antud puud lähevad langetamisele käesoleva aasta detsembris. Langetatud metsamaterjal jääb metsa. Kohtumise memoga saab tutvuda RMK dokumendiregistris

Aliis Kevvai
RMK Vändra metsaülem
vandra@rmk.ee
5303 1010

***

Teade Paikuse alevi metsade kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani projekti valmimisest

03.oktoober 2023

Täname Paikuse alevi  metsade kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani koostamiseks esitatud ettepanekute eest.

Tutvusime esitatud ettepanekutega ja koostasime neile vastused. Vastava kokkuvõttega on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Arvestades esitatud ettepanekuid oleme koostanud Paikuse alevi metsade kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani projekti aastateks 2024–2033. Projektiga ehk kinnitamata plaaniga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Ootame kohaliku kogukonna ettepanekuid Paikuse alevi metsade kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani projektile aadressil vandra@rmk.ee hiljemalt 24.oktoober 2023.

Huvilisi ootame arutelule RMK Paikuse kontori kõrval olevas metsas, Paikuse kontori eest umbes 100 m Pärnu poole (asukoht) 17. oktoober 2023 kell 17.00. Palume riietuda vastavalt ilmastikule. Arutelu kellaaeg on valitud sellisena, et jõuaks veel valges teha ühise jalutuskäigu looduses. Sügise saabudes jääb valget aega järjest vähemaks ja päike loojub oktoobris juba kella kuue ajal.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt (link).

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.


Aliis Kevvai
RMK Vändra metsaülem

vandra@rmk.ee
5303 1010


***
Kutse Paikuse alevi metsade kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde arutelule

16.august 2023

Anname teada, et RMK alustab Paikuse alevi metsade kõrgendatud avaliku huviga alal asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde plaani koostamist. Koostöös kohaliku omavalitsusega oleme hinnanud, antud piirkond on kohalike elanike jaoks oluline ning soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida.

Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Paikuse alevi metsade kõrgendatud avaliku huviga ala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele ja metsa ringkäigule, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks neil aladel.

Kohtume aruteluks 05.09.2023 kell 18:00 RMK Paikuse kontori ees, aadressil Paide mnt 14, Paikuse alev - asukoht kaardil. Teeme ka ringkäigu metsas.

Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Paikuse alevi ümbruse kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaanimisel aadressile vandra@rmk.ee hiljemalt 12.09.2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade jõuaks võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Aliis Kevvai
RMK Vändra metsaülem
vandra@rmk.ee
5303 1010