Teade Rääma raba Sauga aleviku ümbruse riigimetsade metsatööde plaani kinnitamisest
06.detsember 2023

Tänan kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke osalemast Rääma raba Sauga aleviku ümbruse kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani koostamise protsessis.

Annan teada, et Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) on valmis saanud Rääma raba Sauga aleviku ümbruse kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani, mis on leitav RMK kodulehelt.

Plaani koostamisel oleme vastavalt võimalustele arvestanud esitatud ettepanekutega. RMK kodulehel on võimalik tutvuda kõigi esitatud ettepanekutega ja RMK vastustega ning 21.08.2023 avaliku arutelu kokkuvõtetega. Tori Vallavalitsus kooskõlastas metsatööde plaani 06.12.2023 kirjaga 5-1/3720-2.

Aliis Kevvai
RMK Vändra metsaülem
vandra@rmk.ee
5303 1010

***

Teade Rääma raba Sauga aleviku ümbruse kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani projekti valmimisest

18. september 2023

Täname Rääma raba Sauga aleviku ümbruse kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani koostamiseks esitatud ettepanekute eest. Tutvusime esitatud ettepanekutega ja koostasime neile vastused. Vastava kokkuvõttega on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Arvestades esitatud ettepanekuid oleme koostanud Rääma raba Sauga aleviku ümbruse kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani projekti aastateks 2024–2033. Projektiga ehk kinnitamata plaaniga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Ootame kohaliku kogukonna ettepanekuid Rääma raba Sauga aleviku ümbruse kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani projektile aadressil vandra@rmk.ee hiljemalt 09.oktoober 2023.
Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Lähtudes avalikul arutelul kokkulepitust korraldame uue avaliku arutelu looduses, kui selleks avaldatakse soovi. Kui te peate vajalikuks avaliku koosoleku korraldamist, et koos looduses olukord ülevaadata ja arutleda planeeritud metsatööde üle, palun andke sellest teada hiljemalt nädala jooksul, s.o hiljemalt 24.septembriks 2023.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Aliis Kevvai
RMK Vändra metsaülem
vandra@rmk.ee 5303 1010
***

Kutse Rääma raba Sauga aleviku ümbruse kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde arutelule

04. august 2023

Anname teada, et RMK alustab Tori vallas Rääma raba Sauga aleviku ümbruse kõrgendatud avaliku huviga alal asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde plaani koostamist. Koostöös kohaliku omavalitsusega oleme hinnanud, antud piirkond on kohalike elanike jaoks oluline ning soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida.

Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Rääma raba Sauga aleviku kõrgendatud avaliku huviga ala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks neil aladel.

Kohtume aruteluks 21.08.2023 kell 17:00 Tori valla Sauga Teenuskeskuses, aadressil Selja tee 1a, Sauga alevik - asukoht kaardil. Huvi korral teeme ka ringkäigu metsas.

Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Rääma raba Sauga aleviku ümbruse kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaanimisel aadressile vandra@rmk.ee hiljemalt 28.08.2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade jõuaks võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Aliis Kevvai
RMK Vändra metsaülem
vandra@rmk.ee
5303 1010