Teade Arumetsa küla Rändrahnu ümbruse riigimetsa metsatööde plaani kinnitamisest
28. november 2023

Täname kohalikku omavalitsust Rändrahnu kõrgendatud avaliku huviga (KAH) riigimetsa metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ja kohtumisel esitatud ettepanekute eest.
Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Rändrahnu ümbruse riigimetsa metsatööde plaani aastateks 2024–2033. Kinnitatud Rändrahnu KAH ala metsatööde plaan on avaldatud RMK kodulehel.

Heiki Ärm
RMK Pärnumaa metsaülem
parnumaa@rmk.ee
5031423

***

Teade Arumetsa küla Rändrahnu ümbruse kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani projekti valmimisest

29.september 2023

Täname Arumetsa küla Rändrahnu ümbruse kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani koostamiseks esitatud ettepanekute eest. Tutvusime esitatud ettepanekutega ja koostasime neile vastused. Vastava kokkuvõttega on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Arvestades esitatud ettepanekuid oleme koostanud Rändrahnu ümbruse kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani projekti aastateks 2024 – 2033. Projektiga ehk kinnitamata plaaniga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Ootame kohaliku kogukonna ettepanekuid Arumetsa küla Rändrahnu ümbruse kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaani projektile aadressile parnumaa@rmk.ee hiljemalt 22.10.2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaaladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Lähtudes avalikul arutelul kokkulepitust, korraldame uue avaliku koosoleku looduses, kui selleks avaldatakse soovi. Kui peate vajalikuks avaliku koosoleku korraldamist, et koos veel looduses olukord üle vaadata ja arutleda planeeritud metsatööde üle, palun andke sellest teada hiljemalt nädala jooksul, hiljemalt 08.10.2023.

Teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni.RMK palub levitada teadet kohaliku kogukonna hulgas.

Heiki Ärm
RMK Pärnumaa metsaülem
parnumaa@rmk.ee
5031423

***

Kutse Rändrahnu metsatööde arutelule
08. august 2023

Anname teada, et RMK alustab Pärnumaal Häädemeeste vallas Arumetsa külas Rändrahnu ümbritseva riigimetsa pikaajalise metsatööde plaani koostamist.

Oleme koos kohaliku omavalitsusega hinnanud, et tegemist kohalikele olulise metsaosaga. Soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida. Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega.

Rändrahnu metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos, millised oleks võimalused metsatöid teha selliselt, et kõik osapooled rahule jääksid. 

Ootame kõiki huvilisi ühisele arutelule Tõitoja-Häädemeeste mnt. 4,8 km ehk Metsavahi bussipeatuses 28.augustil kell 17.

Juhul, kui Teil ei ole võimalik sel päeval arutelul osaleda, saatke palun oma ettepanekud aadressile parnumaa@rmk.ee hiljemalt 4. septembriks 2023. Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palun levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Heiki Ärm
RMK Pärnumaa metsaülem
5031423
parnumaa@rmk.ee