Teade Saverna spordiradade riigimetsa majandamise plaani valmimisest ja kinnitamisest
04. detsember 2023

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Saverna spordiradade riigimetsa metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ja kohtumisel esitatud ettepanekute eest.

Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Saverna spordiradade riigimetsa majandamise plaani. Kinnitatud Saverna spordiradade riigimetsa metsatööde plaan on avaldatud RMK kodulehel. Kanepi Vallavalitsus kooskõlastas Saverna spordiradade riigimetsa metsatööde plaani.

Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem
polvamaa@rmk.ee
5045761

***

Teade Saverna spordiradade riigimetsa metsatööde plaani projekti valmimisest
25.09.2023

Tänan kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Saverna spordiraja metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Tutvusime saabunud ettepanekutega ja koostasin neile vastused. Palun tutvuda kokkuvõttega esitatud ettepanekustest ja vastustest neile RMK kodulehel.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes koostasin Saverna spordiraja ümbruse metsatööde plaani projekti aastateks 2024-2033. Projektiga ehk kinnitamata plaaniga palun tutvuda RMK kodulehel.

Ootame koostatud Saverna spordiraja riigimetsade majandamise plaani projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile polvamaa@rmk.ee 16. oktoobriks 2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palun levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.


Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem
polvamaa@rmk.ee
5045761
***

Kutse Saverna spordiradade metsatööde arutelule ja ringkäigule

25. august 2023

Oleme alustamas Põlvamaal Saverna spordiradade ümbruse riigimetsas pikaajalise metsatööde plaani koostamist.

Koostöös kohaliku omavalitsusega oleme hinnanud, et nimetatud metsaosa on kohalikele elanikele ja tervisespordi huvilistele oluline. Seetõttu on Saverna spordiradade riigimets (KAH) ala staatuses. Soovime teiega koos teha metsas ringkäigu ja arutleda, mida-millal-kuidas peab selles metsas järgneval kümnendil tegema.

Koostasime selle ala piires oleva riigimetsa kirjelduse, millega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kohtume ringkäiguks-aruteluks 08.09.2023 kell 16 Saverna spordiradade parklas.

Teeme ringkäigust-arutelust kokkuvõtte, mille saadame kõigile osalejatele. Samuti ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse kirjalikke ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu  Saverna spordiradade metsas. E-posti aadress: polvamaa@rmk.ee, tähtaeg 15.09.2023.

Et kutse jõuaks võimalikult paljude inimesteni, palub RMK levitada kutset kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Tiit Timberg
RMK Põlvamaa metsaülem
polvamaa@rmk.ee
5045 761