Teade Harimäe ümbruse riigimetsa metsatööde plaani valmimisest ja kinnitamisest
1. november 2023

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Harimäe ümbruse riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ja kohtumisel esitatud ettepanekute eest. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja RMK vastuseid neile, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.
Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Harimäe ümbruse riigimetsa metsatööde plaani aastateks 2023–2032. Kinnitatud Harimäe ümbruse metsatööde plaan on avaldatud RMK kodulehel.
Otepää Vallavalitsus kooskõlastas metsatööde plaani 24.10.2023 kirjaga.

Risto Sepp
Valgamaa metsaülem
513 0147
valgamaa@rmk.ee

***

Teade Harimäe ümbruse riigimetsa metsatööde plaani projekti valmimisest

14.september 2023

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Harimäe ümbruse riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest. Saabunud ettepanekuid arvesse võttes koostasime Harimäe ümbruse metsatööde plaani projekti aastateks 2023-2033. Projektiga ehk kinnitamata plaaniga palun tutvuda RMK kodulehel.
Plaani koostamise aluseks on: 1) esimesel kohtumisel kokkulepitu ja 2) kirjalikult esitatud ettepanekud. Ootame koostatud Harimäe ümbruse riigimetsade majandamise plaani projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile valgamaa@rmk.ee 06. oktoobriks 2023 a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel.  Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palun levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Risto Sepp
Valgamaa metsaülem
513 0147
valgamaa@rmk.ee


***
Kutse Harimäe metsatööde arutelule
01.august 2023

Anname teada, et RMK alustab Otepää vallas Harimäe lähistel asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde plaani koostamist. Oleme koos kohaliku omavalitsusega hinnanud, et tegemist on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaselt. Soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida.

Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Harimäe metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda ja maa kasutajaid kohtumisele, et arutada üheskoos, millised oleks võimalused metsatöid teha selliselt, et kõik osapooled rahule jääksid. Arutame, kuidas teha töid selliselt, et need metsad oleks ka kaugemas tulevikus kõiki vajadusi rahuldaksid - kasvataksid väärtuslikku puitu, seal oleks turvalisem sportida ja puhata, neis olevad loodus- ja pärandkultuuri väärtused oleks säilinud.

Ootame kõiki huvilisi ühisele arutelule Otepää-Kääriku-Kurevere tee ääres ristumisel Tartu maratoni raja ja Kekkose suusarajaga 16.augustil 2023 kell 16.00. Oleme valinud kohtumiseks aja, mis sobib eelkõige ala maakasutajatele.

Juhul, kui Teil ei ole võimalik sel päeval arutelul osaleda, saatke palun oma ettepanekud aadressile valgamaa@rmk.ee hiljemalt 31. augustiks 2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palun levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas. 


Risto Sepp
Valgamaa metsaülem
513 0147
valgamaa@rmk.ee