Teade Õisu ümbruse riigimetsa metsatööde plaani projekti valmimisest
21. september 2023

Tänan kohalikku omavalitsust ja elanikke Õisu riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga ala metsatööde plaanimisel kaasa mõtlemast.

Tutvusime saabunud ettepanekutega ja koostasime neile vastused. Palun tutvuda kokkuvõttega esitatud ettepanekustest ja vastustest neile.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes koostasin Õisu ümbruse metsatööde plaani projekti aastateks 2024-2033. Projektiga ehk kinnitamata plaaniga palun tutvuda RMK kodulehel.

Plaanime jätta kohtumisel arutatud ala (OI303 eraldis 14) kasvama ja istutada kased, kus puid veel ei kasva.

Ootame koostatud Õisu riigimetsade majandamise plaani projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile viljandimaa@rmk.ee 13. oktoobriks 2023. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palun levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Elor Ilmet
RMK Viljandimaa metsaülem
viljandimaa@rmk.ee
505 3401

***

Kutse Õisu ümbruse metsatööde arutelule
9. august 2023

Anname teada, et RMK alustab Viljandimaal Mulgi vallas Õisu ümbruses asuva riigimetsa pikaajalise metsatööde plaani koostamist. Vastavalt Mulgi valla koostatavale üldplaneeringule on väärtuslikeks metsamaastikeks määratud tiheasustusega alal ja sellest kuni 300 m kaugusel olevad metsaalad. Väärtuslikul metsamaastikul paiknevate metsade raietegevuse planeerimisel tuleb teha koostööd kohaliku omavalitsusega.

Oleme hinnanud, et tegemist on metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks ning soovime oma plaanid teiega eelnevalt läbi rääkida.

Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse tööde plaaniga, vaid ala üldise kirjeldusega. Õisu ümbruse metsade piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused tööde kõiki osapooli rahuldavaks korraldamiseks neil aladel.

Kohtume aruteluks Õisu matkaraja parklas 29. augustil 2023 kell 16.00.

Juhul, kui Teil ei ole võimalik sel päeval osaleda, kuid soovite siiski teha ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Õisu ümbruse metsatööde plaanimisel, siis saatke need palun aadressile viljandimaa@rmk.ee hiljemalt 09. septembriks 2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK neil, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Elor Ilmet
RMK Viljandimaa metsaülem
viljandimaa@rmk.ee
505 3401