Teade Kirumpää küla metsatööde plaani kinnitamisest
09. november 2023

Täname kohalikku kogukonda Kirumpää küla riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le esitatud ettepanekute eest.

Teatame, et Kirumpää küla metsatööde plaan on kooskõlastatud Võru vallavalitsuse poolt. 

Täname meeldiva koostöö eest!

Kohtumisteni metsas!
Agu Palo
RMK Võrumaa metsaülem
vorumaa@rmk.ee
5177116

***

Teade Kirumpää küla metsatööde plaani projekti valmimisest
11. september 2023

Täname kohalikku kogukonda Kirumpää küla riigimetsa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Oleme analüüsinud metsatööde plaani projektile saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja meiepoolseid vastuseid, on võimalik tutvuda RMK kodulehel. Kirumpaa_ettepanekud_metsatoode_projekti_koostamiseks.pdf (rmk.ee)

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Kirumpää küla metstööde plaani projekti aastateks 2024–2033.  Kirumpaa_kula_metsatoode_plaani_projekt.pdf (rmk.ee)

Ootame ettepanekuid koostatud Kirumpää küla metsatööde plaani projektile ja vajadusel soovi selle aruteluks aadressile vorumaa@rmk.ee 02. oktoobriks 2023. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel. 

Heade soovidega
Agu Palo
RMK Võrumaa metsaülem
vorumaa@rmk.ee
5177116

***

Kutse Kirumpää küla metsatööde arutelule

19. juuli 2023

RMK alustab Võru vallas Kirumpää külaga piirneva riigimetsa pikaajalise metsatööde plaani koostamise arutelu. Oleme kohaliku omavalitsusega hinnanud Võru valla üldplaneeringu menetlemise käigus, et tegu on Kirumpää küla hoonestusega piirneva metsaosaga, kus tuleb arvestada kohalike elanike kõrgendatud avaliku huviga (KAH). Soovime kogukonnaga oma plaanid läbi arutada.

Koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Juhime tähelepanu, et tegemist ei ole konkreetse metsatööde plaaniga, vaid metsaala üldise kirjeldusega. Kirumpää küla metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel. 

Kutsume kohalikku kogukonda kohtumisele, et arutada üheskoos täpsemalt, millised oleks võimalused metsatöid teha selliselt, et kõik osapooled rahule jääksid. Kohtume aruteluks Kirumpääl Metsatuka tee Võru-Põlva maantee poolses otsas 14. augustil 2023 kell 16.00.

Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Kirumpää küla metsatööde plaani koostamisel, aadressile vorumaa@rmk.ee 28.augustiks 2023.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Agu Palo
RMK Võrumaa metsaülem
vorumaa@rmk.ee
517 7116