Toetatud uurimisprojektid 2012

Eesti tingimustesse sobivate valemite leidmine kasvava metsa ja metsa-materjali mahu määramiseks

Projekti tulemusena koostatakse kasvava puu kooremahu mudel, mis võimaldab koore mahtu arvutada diameetrite määramisel tüvemoodustajaga ja samuti harvesteriga mõõtmisel. Lisaks koostatakse puidu sortimentide koore mudel, mis võimaldab koore mahtu arvutada mõõteliinil, ja virnmaterjali mõõtmisel koore mahu määramise metoodika.

Projektijuht Allan Sims Eesti Maaülikoolist

Projekti põhitäitjad: Allan Sims, Andres Kiviste
Projekti kestus: 36 kuud
Rahastamise maht: 60 000 eurot

Projekti lõpparuanne.

Metsakultiveerimisega seotud metsakaitseprobleemid Eesti metsanduses ning nende vältimine keskkonnasäästlike tõrjevõtetega


Projektis uuritakse bioloogiliste tõrjemeetmete tõhusust  metsakahjustuste vältimisel okaspuu uuendusraiealadel. Uuritakse männikärsaka looduslike vaenlaste mõju kärsaka-populatsioonile, biopestitsiidide tõhusust ja püsivust looduslikes tingimustes, samuti männikärsaka rolli juurepessu antagonisti – hiidkooriku levitajana. Uuringutulemustest lähtuvalt koostatakse  soovitused okaspuukultuuride ja loodusliku uuenduse kaitsmiseks putukkahjurite ja seenhaiguste eest integreeritud metsakaitseliste meetoditega.

Projektijuht: Ivar Sibul Eesti Maaülikoolist

Projekti põhitäitjad: Ivar Sibul, Irja Kivimägi, Rein Drenkhan, Urmas Kõljalg, Enno Merivee, Kadri Põldmaa, Katrin Jõgar, Angela Ploomi, Tiia Drenkhan
Projekti kestus: 36 kuud
Rahastamise maht: 139 740 eurot

Vaata videokokkuvõtet projektist siit

Projekti lõpparuanne.