Toetatud uurimisprojektid 2015

Lehtpuidu konverteerimine kõrge väärtusega kemikaalideks

Fossiilsel õlil ja gaasil baseeruv majandus vajab uut, jätkusuutlikku lähenemist. Taastuv puiduressurss võiks juba täna olla keemiatööstuses peamiseks tooraineks. Projekt uurib uusi tehnoloogiaid, et toota tselluloosist kõrge väärtusega kemikaale, mis leiaksid kasutamist materjali-, keemia- ja farmaatsiatööstuses, näiteks rinnavähi ravis, taimekaitsevahendina männikärsaka tõrjes, kosmeetikas jm. Projekt viiakse läbi Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös.

Projektijuht: Lauri Vares Tartu Ülikoolist

Projekti põhitäitjad: Aleksei Bredihhin, Piret Villo, Ilme Liblikas, Urmas Johanson, Lauri Toom, Peter Somfai, Nicholas Gathergood, Omar Parve
Projekti kestus: 36 kuud
Rahastamise maht: 190 473 eurot

Raiete mõju metsade süsinikuringele

Metsad on olulised süsinikusidujad ja tark metsamajandamine võimaldab metsade rolli süsinikuringes veelgi suurendada. Teadmised süsinikuvarudest ja -voogudest on aga täna veel lünklikud selleks, et pakkuda teaduspõhiseid võimalusi kliimamuutustega kohanemiseks. Projekt uurib harvendusraie ja lageraie mõju süsinikuringele majanduslikult olulistes puistutes – kaasikutes ja männikutes. Projekti tulemusena antakse soovitusi metsade majandamiseks, mis tagab puistute suurema süsiniku sidumise. Projekt viiakse läbi Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös.

Projektijuht: Veiko Uri Eesti Maaülikoolist

Projekti põhitäitjad: Jürgen Aosaar, Mats Varik, Hardo Becker, Gunnar Morozov, Mai Kukumägi, Krista Lõhmus, Kaido Soosaar, Ivika Ostonen, Kaie Kriiska, Katrin Rosenvald
Projekti kestus: 36 kuud
Rahastamise maht: 226 500 eurot

Vaata videokokkuvõtet projektist siit!

Projekti lõpparuanne

Nutikas elurikkuse kaitse Eesti loodus- ja majandusmetsades: ökoinformaatika lahendused Eesti lõunaosa näitel

Kaitset vajavaid liike leidub nii loodus- kui ka majandusmetsades. Seni kasutatud elurikkuse hindamise mõõdikud ei võimalda korrektselt hinnata liikide seisundit ja kaitseks läbiviidud tegevuste tulemuslikkust. Projekti käigus töötatakse välja elurikkuse mõõdikute süsteem, mille abil on võimalik hinnata kaitse- ja majandusmetsade võrgustikku ning pakkuda ekspertidele tuge metsa majandamist ja elurikkuse kaitset ühendavate tegevuste planeerimisel. Projekt viiakse läbi Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli koostöös.

Projektijuht: Meelis Pärtel Tartu Ülikoolist

Projekti põhitäitjad: Hardi Tullus, Aveliina Helm, Tiina Randlane
Projekti kestus: 36 kuud
Rahastamise maht: 195 000 eurot

Vaata ka videokokkuvõtet projektist siit!

Projekti lõpparuanne