RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
13. veebruar, 2015

Kotkad riigipiire ei tunnista

Juba päikesetõusu ajal rähnid trummeldavad ning merikotkapaar toob ja sätib pesas paika oksaraage. Midagi toimub.
Eesti ja Läti koostööprojekti ESTLAT Eagles Cross Borders jätkuna saame nüüd jälle  jälgida merikotkaste tegemisi reaalajas. Kui kahel eelneval aastal edastas kaamera liikuva pildi Lääne-Eestis asuvalt pesapuult, siis seekord arenevad kotkauudised Lätis kasvava kuuse võras paiknevas pesas. Põnevust lisab asjaolu, et merikotkapaari emaslind on sündinud Eestis – nagu oleks kotkapaargi teadlik kahe maa koostööprojektist. Kogult suurem ja rõngastega märgistatud kotkas ongi emaslind. Varemast pooleli jäänud pesaehitust jätkatakse varavalgest alates, pesa põhja on vooderduseks murtud värskeid kuuseoksi, jämedamad roikad saavad koha serva pool. Pesa peab õigeks ajaks valmis saama.

Kaua kotkaid ja teisi röövlinde uurinud Tiit Randla arvas, et vaatamata erakordselt soojale talvele munevad kotkad esimese muna ikka märtsis. Ehk naistepäevaks on muna pesas, aga klassikaliselt jääb see sündmus enamasti kuu teise poolde. Kurna munetakse 1-3 muna.

Nooremad kui viieaastased merikotkad veel pesapunumisele ei mõtle, nemad seiklevad laialt ringi Läänemere ümbruses ja kaugemal. Eestis on sageli talvel nähtud Soomes ja Lätis rõngastatud noorlinde. Ka Venemaa, Rootsi ja Leedu noori merikotkaid on märgatud. Eesti noorkotkaste pikemad ränded ulatuvad Kesk-Euroopani ning Stockholmi skäärrandadel kalu ja parte jahtimas on neid ehk praegugi.

Tänaseks pesitseb meil ligi 250 merikotkapaari, neist enamus Lääne-Eesti saartel ja rannikualadel ning Peipsi ja Emajõe ümbruses. Sise-Eestis on merikotkas haruldane pesitseja.

Vaata merikotkakaamera otsepilti siit: http://www.looduskalender.ee/node/22383

Lisa kommentaar

Email again: