RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
23. oktoober, 2019

Kraavi sulgemine Kõlaja soos

Saaremaal Tagamõisa poolsaarel Kesknõmme looduskaitsealal asub 60 ha suurune Kõlaja soo. Rohkem kui 100 aastat tagasi poolitati soo ligi 2 km pikkuse kuivenduskraaviga. Millalgi nimetati kuivenduskraav Sepise ojaks. "Kultuuripärand" sai lõpu 2019. a septembris-oktoobris kui kraav sulgeti.


Kõlaja soo asub Saaremaa loodeosas Tagamõisa poolsaarel, Veere sadamast veidi lõuna pool. Teadmata põhjusel oli kunagi kaevatud sohu 2 km pikkune, sügav kuivenduskraav (kaardil punase joonena). Kraav viis vett Sepise küla poolt ida suunda, Tagalahte. Kraav suleti ja soo terviklikkus taastati 2019. a septembris-oktoobris. Viimane pais pandi paika 23.10.2019.


 


Kraav on olemas juba tsaariaegsel verstakaardil. Vanal ajal kaevati kraave käsitsi. Kui kaua sellise kraavi kaevamine aega võis võtta, ei oskagi arvata. Kopaga kraavi kinniajamine võttis vähem kui kuu aega. Niipalju siis kunagisest tööst ja vaevast! Paremal pool on 1955. aasta aerofoto.


Sood poolitav kuivenduskraav 2017. aastal.


Tõenäoliselt oli nõukogude ajal kraavi puhastatud. Kraavi mulletel olevad puud olid 40-60 aasta vanused. Fotod on tehtud 2017. aastal.


Kraavi sulgemistöö algas 2019. a septembris. Esmalt eemaldati puud kraavi mulletelt.Oktoobri alguses hakati kraavi täitma ja paise rajama. Liiguti Sepise küla poolt ülemjooksult allavoolu Tagalahe suunas. Vastupidi oleks töö pealevalguva vee tõttu üsna kiiresti võimatuks osutunud.


Vesi hakkas küllaltki kiiresti kogunema.


23.10.2019. Vee aktiivne väljavool soost on peatatud. Kraavi ümbrus on pika aja jooksul toimunud turba mineraliseerumise ja süsinikdioksiidi lendumise tõttu ümbritsevast soopinnast madalam. Aja jooksul toimub taimestumine ja turbakiht peaks hakkama taas kasvama.Rajati 19 erineva tiivapikkusega paisu. Paisud rajati pinna iga 20 cm languse järel. Parmpoolsel pildil on pikim pais - 60 m. Paisude tiivad peavad vee hajutama rabale, et vältida väljavoolu mööda nõgusat ala. Paisude asukohad ja tiibade pikkused kujundasime Maa-ameti lidar andmete alusel, kasutades tarkvara SAGA.


Kõlaja soo keskkoht. Rohkem kui 100 aastat soo kuivendamist on siin lõppenud.

Tööd tegi RMK hankel OÜ Sikassaare Vanametall. 

Lisa kommentaar

Email again: