RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
09. märts, 2017

LIFE (loe: ELU) abil soid tervendama

Käimas on suur projekt "Soode kaitse ja taastamine", mille raames taastatakse veerežiim kuue kaitseala soostikul: Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare soo kirdeosas, Tudusoo looduskaitsealal Tudu soostikus, Sirtsi looduskaitsealal Sirtsi soostikus, Ohepalu looduskaitseala soodes, Agusalu looduskaitsealal Feodorisoos ning Lahemaa rahvuspargis Laukasoos. Kokku taastatakse ca 5800 ha soid! Rahalist tuge pakub EL LIFE-programm ja KIK. Lisainfot leiate: https://soo.elfond.ee/
Soode kaitse ja taastamise projekti veab Eestimaa Looduse Fond (ELF) koostöös Tartu Ülikooli ja MTÜ-ga Arheovisioon. RMK-l on projektis nii nõuandev kui ka praktiline funktsioon. Taastamisalad jäävad antud projektis vaid riigimaadele, mida haldab RMK ning seetõttu on RMK rolliks just taastamisraied (kuivenduse tulemusel kinnikasvanud lagedate sookoosluste taasavamine, tihenenud puistute hõrendamine) ning trassiraied (raie kraavitrassidel, et oleks võimalik taastamisalal liikuda ja hiljem kraave sulgeda). Lisaks annavad oma panuse projekti ka kõik kohalikud omavalitsused koos kohalike elanikega, Keskkonnaamet ning Keskkonnaministeerium.
Tähelepanu! Eriti oodatud on kõigi kohalike mälestused, lood ja jutustused taastatavate soode kohta, sest projekti üheks eesmärgiks on koguda kohapärimusi. Seega, kõik, kes te teate kedagi, kes teab kedagi, kellel on pajatada mõni lugu, meenutus eelpool nimetatud soode kohta, võtke ühendust ELFi keskkonnateadlikkuse spetsialistiga: Piret Pungas-Kohv (tel 53 440 791 ja piretpk@elfond.ee).

Tänaseks on reaalselt töödega alustatud Alam-Pedja looduskaitsealal Soosaare soo kirdeosas, kus on vana mahajäetud freesturbaväljak ning ulatuslikud labidaturbaaukude alad. Taastamisala pindala on 96,1 ha, millest 44 ha-l on vajalik sookooslustele omase taimestiku kiiremaks taastumiseks puistu raie. 39,7 ha-l tuleb taastada lage sookooslus, 4,3 ha-l tuleb kuivenduse tulemusel tihenenud puistut harvendada ning 2,7 ha-l tuleb teostada trassiraied (võimaldamaks kraave sulgeda ja masinatega alal liikuda).

Siinkohal pean kohe ära mainima ühe suure apsu - unustasin sõlmida korraliku ja vettpidava lepingu ilmataadiga! Korralik pikk talv jäi vaid kauniks unistuseks ning seetõttu ei ole ka Soosaare projektalal raietööd väga hästi käima läinud ning sujunud. Vabaks on raiutud kaks peamist suurt kraavi freestubaväljaku ääres ning taastatud on tükike kunagist lagedamat rabaserva. Kahjuks ei saa ka kraavide sulgemisega 2017. aastal alustada, sest enne peab olema kogu raietöö tehtud. Joonisel on märgitud punasega tehtud trassiraied ning oranžiga tehtud raietööd.

Fotod väljaku põhjaservas olevast vanast teest ja teeäärsest kraavist enne ning raietööde ajal:Fotod kunagise lageda rabaserva taastamisalast:Ning nagu ütleb meie vanasõnagi siis tegijal juhtub mõndagi, magajal mitte midagi! Nii juhtus ka töömeestel, et maa tahtis masina endasse neelata!
Ilusat päikselist kevade ootust! :)

Lisa kommentaar

Email again: