RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
14. aprill, 2017

Mullutu-Loode loodusala teede rekonstrueerimine on hoo sisse saanud

Saaremaal on hoogsalt käimas Mullutu-Loode loodusala teede rekonstrueerimine. Tööde alustamisest kirjutasin 31.01 blogipostituses. Siis toimusid trassiraied.

Tööd käivad suurte jõududega mitmel objektil korraga. Ehitatakse Pühajõe teed, rekonstrueeritakse Ranna teed, Kaalupi teed ning Loode tammikus olevaid teid. Vennati teel on hetkel tehtud vaid trassiraie.


Kõikide objektide juurde on püstitatud infotahvel.Ranna tee. Lähemal juuritakse kände, taamal kaevatakse kraave.Ranna tee rekonstrueerimine. Ranna tee tagab hooldatavatele aladele juurdepääsu lääne poolt.Pühajõe tee. Siin toimub uue teelõigu ehitamine ligipääsuks hooldusalale loodest.Pühajõe tee. Taamal on hooldatavad sooniidud. Veetase on praegu väga kõrge.Siin käib Kaalupi tee rekonstrueerimine. Kaalupi tee viib hooldusalale edela suunast.


Kivid paigaldatakse truubiavade ümbrusesse.Vihma tibutab ja väljas on kolm kraadi sooja, kuid see ei sega töötegemist.Kangas alla ja kivid peale.Teisel pool paigaldati kangas ja paigaldatakse kive. Et vesi töömehi ei segaks, on tekitatud ajutine tõke ja pealevoolav vesi pumbatakse kraavist välja.Kraavist väljapumbatav vesi.Töö tulemus.Kaalupi teel.Samal ajal käib teede rekonstrueerimine ka Loode tammikus. Truubi paigaldamine Linnutorni juurde viiva tee algusesse.Tee Linnutorni juurde.Truubi paigaldamine Loode tammikus.Töö on küll pooleli, kuid pilt on muutunud palju. Varem oli siin auklik tee ja kraavide servad võsastunud. See on Kuressaare poolne teeharu, vaadates Linnutorni poolt põhja suunas.

Kommentaarid

17 .aprill, 2017
Annika
Tubli töö! Tore, et asjad seal edenevad.

Lisa kommentaar

Email again: