RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
27. august, 2019

Öördi raba peakraavide sulgemistööd

OÜ Timberston Eesti töömeestele avaneb Öördi peakraavidel peatselt lõpusirge, ainult et see sirge on umbes 3,5 kilomeetrit pikk. Jätkuks nüüd ainult võhma ja mõneks nädalaks vananaistesuve.

Soomaa rahvuspargi Öördi raba peakraavide sulgemistöödega alustati juba 2017. aasta alguses. Paari kuuga said tehtud ettevalmistustööd ja trassiraied.

Raiutud trass Öördi idapoolsel peakraavil.

Esialgne plaan oli lõpetada tööd juba sama aasta lõpuks, aga paraku ilmnes lidarandmetele
tuginedes tehtud analüüsist, et ehitusprojektis kirjeldatud paisude konstruktsioon ei ole piisav, et veetaset hüdroloogilise režiimi taastumiseks vajalikul määral tõsta. Lihtsalt öeldes olid paisude „tiivad“ ehk kraaviga ristiasetsevad laiendid selleks liiga lühikesed ja mitte lihtsalt lühikesed, vaid väga-väga lühikesed. Selleks, et töö oma eesmärki täidaks, tuli lisaks ehitusprojektis kirjeldatud paisudele ehitada täiendavad paisud, millesarnaseid RMK senine
praktika näinud ei olnud. Öördi raba idapoolsele peakraavile tuli rajada kaks paisu,
harjapikkusega 569 ja 454 meetrit. Nende töödega alustati 2018. aasta augustis.


Värskelt valminud 569 meetri pikkune pais 2018. aasta septembris.

Vaatamata 2018. aasta kuivale suvele oli Öördi raba varasügisel vett ääreni täis ja pärast seda, kui ekskavaator oli vahepeal paar korda peaaegu igavesti Öördi rabasse jäämas, tuli olukorraga leppida ja lükata tööde lõpetamine 2019. aastasse.

Ekskavaator Öördi raba läänepoolsel peakraavil 2018. aasta oktoobri alguses.

Esimesed tulemusesd senitehtud tööst on aga juba nähtavad ja sealjuures kaugele nähtavad: 

Pikad paisud umbes 10 km kõrguselt vaadatuna ...

... ja 2019. aasta augustis maapealt vaadatuna.

Lisa kommentaar

Email again: